Ana Sayfa / Mehmet Pamak / Söyleşi

Söyleşi

İLKAV´ın 25. Yılında Mehmet Pamak´la Söyleşi 3. BÖLÜM

Ankara´da yayın yapan Radyo Denge adına, "Paralel Yapı" tarafından telefonları dinlenenler arasında ismi geçen İLKAV Başkanı Mehmet Pamak ile son "tele kulak skandalı" özelinden kalkarak, Ankara´daki 25 yıllık İslami mücadelesi ve egemen statükoların muhaliflerine karşı tutumları, nedenleri ve statüko ile muhalif İslami kimlik ilişkileri üzerine konuşmamızın üçüncü bölümünü ilginize sunuyoruz.

Devamı »

İLKAV´ın 25. Yılında Mehmet Pamak´la Söyleşi 2. BÖLÜM

Ankara´da yayın yapan Radyo Denge adına, "Paralel Yapı" tarafından telefonları dinlenenler arasında ismi geçen İLKAV Başkanı Mehmet Pamak ile son "tele kulak skandalı" özelinden kalkarak, Ankara´daki 25 yıllık İslami mücadelesi ve egemen statükoların muhaliflerine karşı tutumları, nedenleri ve statüko ile muhalif İslami kimlik ilişkileri üzerine konuşmamızın ikinci bölümünü ilginize sunuyoruz.

Devamı »

İLKAV´ın 25. Yılında Mehmet Pamak´la Söyleşi 1.Bölüm

BÖLÜM :  “25 Yıldır Telefonlarımızı Neden Dinlediler? Neden Sürekli Yargıladılar?”   Ankara’da yayın yapan Radyo Denge adına, “Paralel Yapı” tarafından telefonları dinlenenler arasında ismi geçen İLKAV Başkanı Mehmet Pamak ile son “tele kulak skandalı” özelinden kalkarak, Ankara’daki 25 yıllık İslami mücadelesi ve egemen statükoların muhaliflerine karşı tutumları, nedenleri ve statüko ile muhalif İslami kimlik ilişkileri üzerinde konuştuk.                                                                                                               Emniyet, yargı, eğitim, jandarma, istihbarat, TÜBİTAK vb. birçok devlet kurum ve kuruluşunda örgütlenip devlet içinde “paralel yapı” oluşturduğu en tepeden açıklanan Gülen cemaatinin, birbiriyle alakasız binlerce kişiyi, hayali “Selam Terör Örgütü” üyesi gibi gösterip yandaş yargıç ve savcıları kullanarak aldırdığı hukuksuz ...

Devamı »

“Kur’ani İnkılap, toplumun vahiyle inşasından geçer”, Tahkikat.net sitesi, Gündem Üzerine Söyleşi (Bölüm 3)

Mehmet Pamak’la gündem üzerine söyleşimizin üçüncü bölümünü istifadenize sunuyoruz. Bu bölümde ağırlıklı olarak Suriye ve Mısır’daki gelişmeler ve toplumsal dönüşüm üzerinde konuştuk. Tahkikat : Toplumsal dönüşümden söz ettik. Suriye 3 senedir bir vakıa yaşanıyor. Suriye halkının durumunu nasıl görüyorsunuz? Muhalefetin, savaşan güçlerin durumunu nasıl görüyorsunuz? Son zamanlarda daha yoğun olarak İslam eksenli birlikteliklerden söz edilmeye başlandı. Geçenlerde 13 askeri birlik Ulusal Konseyi reddederek biz İslam’ı referans alıyoruz ve İslam istiyoruz dediler. Yine İslam ordusu adında 43 birliğin katıldığı bir birliktelik kuruldu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Pamak : Öncelikle oradan gelen bilgiler, gidip gelen kardeşlerimizden dinlediklerimiz ve güvenilir haber kaynaklarında yer alan ...

Devamı »

“Bugünün yoldaki işaretçileri olmaya talip olmalıyız”, Tahkikat.net sitesi, Gündem Üzerine Söyleşi (Bölüm 2)

Mehmet Pamak’la gündem üzerine söyleşimizin ikinci bölümünü istifadenize sunuyoruz. İlk bölümde ağırlıklı olarak Cami-Cem evi tartışmalarından yola çıkarak Gülen hareketi ve AKP ile olan koalisyonundan söz edilmişti. Bu bağlamda söyleşinin 30 Eylül tarihinde, Hükümet ve Gülen grubu arasında “dershane kavgası” öncesinde yapıldığını belirtelim. Tahkikat : Son zamanlarda “Ilımlı İslam Projesi” biraz rafa kalkmış durumda. Daha önce ABD, AKP gibi iktidarları destekleyerek bunlar üzerinden toplumlara “siyasal İslam” yerine “ılımlı İslam”, yani siyasi iddiasından vazgeçmiş bir din öneriyordu. Bu önerilen hayat tarzının siyasal kısmını AKP, sosyal kısmını ise Cemaat temsil ediyordu Türkiye’de. Son gelişmelerle birlikte bu proje rafa kalkmış gibi görünüyor, Libya’da, ...

Devamı »

İlkesiz Siyasallaşmaya Dayalı ‘İslamcılık’, Ubudiyeti Parçalamaktadır

İslam ve Hayat sitesinin İLKAV (İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı) Başkanı Mehmet Pamak'la gerçekleştirdiği ve neticede on bölümlük bir yazı dizisi halini alan söyleşinin sekinci bölümünü dikkatlerinize sunuyoruz. Üzerinde dikkatle durulması gereken önemli tesbitler içeren yazı dizisini on günlük periyodlarla yayınlamayı sürdürüyoruz.

Devamı »

Eski Statüko da, Yenisi de Kapitalist

İslam ve Hayat sitesinin İLKAV (İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı) Başkanı Mehmet Pamak'la gerçekleştirdiği ve neticede on bölümlük bir yazı dizisi halini alan söyleşinin yedinci bölümünü dikkatlerinize sunuyoruz. Üzerinde dikkatle durulması gereken önemli tesbitler içeren yazı dizisini on günlük periyodlarla yayınlamayı sürdürüyoruz.

Devamı »

Bir Şey Ya Haktır Ya Bâtıl, İkisinin Ortası Olmaz

İslam ve Hayat sitesinin İLKAV (İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı) Başkanı Mehmet Pamak'la gerçekleştirdiği ve neticede on bölümlük bir yazı dizisi halini alan söyleşinin altıncı bölümünü dikkatlerinize sunuyoruz. Üzerinde dikkatle durulması gereken önemli tesbitler içeren yazı dizisini on günlük periyodlarla yayınlamayı sürdürüyoruz.

Devamı »

Tağuta tağut demek, artık bazı Müslümanlarca hor görülüyor

İslam ve Hayat sitesinin İLKAV (İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı) Başkanı Mehmet Pamak'la gerçekleştirdiği ve neticede on bölümlük bir yazı dizisi halini alan söyleşinin beşinci bölümünü dikkatlerinize sunuyoruz. Üzerinde dikkatle durulması gereken önemli tesbitler içeren yazı dizisini on günlük periyodlarla yayınlamaktayız. Lakin Kurban Bayramı sebebiyle bu bölümü bir haftalık gecikmeyle yayınlamış bulunuyoruz.

Devamı »

Bütüncül ve Sahici Adalet, İslam´la Mümkündür

Bu bölümde Mehmet Pamak, adalet kavramını İslam'dan bağımsızlaştıran yorumları ele alıyor ve bu yorumların tevhid akidesine aykırılığını konu ediniyor. Pamak, mutlak ve bütüncül adaletin ancak İslam'la mümkün olabileceğini kaydediyor. Pamak ayrıca, bütün dinlere eşit uzaklıkta anayasa ve devlet anlayışını, İslam'ın bir iktidar talebi olmadığı yönündeki modernist yorumları ve İslam'ı laik hukukla uzlaştırma işlevi gören tarihselci yaklaşımı sorguluyor.

Devamı »

Yeni Statükoya, Teolojik Alt Yapı mı Hazırlanıyor?

Bu bölümde Mehmet Pamak, küresel güçlerin İslam ve Müslümanları dönüştürme amaçlı projeleriyle de örtüşen, iktidar talebinden uzaklaştırılmış ve jakoben laikliğin yerine inşa edilmek istenen demokratik laikliğe razı edilmiş bir İslam algısının teolojik altyapısının nasıl oluşturulmaya çalışıldığına dair tesbitlerde bulunuyor ve Müslümanların bu fasid projeler karşısında nasıl bir duruş sergilemeleri gerektiğine değiniyor.

Devamı »

Hududullah’a tabi olmadan adaletin tesisi mümkün değildir

İslamsız adalet söylemleri ve iktidar iddiasından uzaklaştırılmış İslam algısı konusundaki söyleşimizin ikinci bölümünde Pamak, Yüce Allah’ın “hudutlarım” dediği muhkem hükümlerin, tarihselcilik ve rölativizm gibi batıdan ithal yaklaşımlarla tarihe gömülüp yerine yeni hükümler ihdas edilerek, hak ile bâtıl, vahiy ile heva ve zan karıştırılarak adaletin tesisinin mümkün olmadığını kaydediyor.

Devamı »

İslamsız adalet arayışı, emperyal projelerle örtüşmektedir

İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı Başkanı Mehmet Pamak'la, giderek yaygınlaşan İslamsız adalet arayışı ve iktidar talebinden uzaklaştırılmış din algısı üzerine İSLAM VE HAYAT sitesindeki gerçekleştirilen söyleşinin ilk bölümünü yayınlıyoruz. Geniş bir soruşturma dosyası hüviyeti kazanan söyleşinin bu ilk bölümünde Pamak, İslamsız, Tevhidden bağımsız adalet arayışlarının, emperyalist odaklarca Müslüman halklara dayatılmaya çalışılan "Ilımlı İslam" projeleriyle uyum sağladığını kaydediyor.

Devamı »

MHP kurucu genel başkanlığından İslami kimliğe

İki yıl önce, İstanbul’dan Zaman Gazetesi’nden Göksel Genç isimli muhabir aradı ve MHP’nin 1983’de kurucu Genel Başkanlığını yapmış bir kimse olarak, MHP Başkanlığından bugüne yaşadığım serüveni ve bugün Kürt sorunu hakkında MHP’nin takındığı tutum hakkındaki görüşlerim ile konuya benim yaklaşımımın ne olduğu konusunu haber yapmak istediğini ifade edip, bu amaçla Ankara’ya gelip görüşmek üzere randevu talep etti. Önce tereddüt etmeme rağmen, bu konuda söyleyeceklerimizin İslami ölçülerin bu vesileyle bir daha hatırlatılması bakımından uyarıcı bir tesiri olabilir umuduyla, Allah rızası için kabul ettim. Ancak Zaman Gazetesi’nin üst yönetiminin haberi olup olmadığını özellikle sorup, yayınlamayabileceklerini hatırlatıp, bu sebeple onlara sorup eğer yayınlanacaksa ...

Devamı »