Ana Sayfa / Mehmet Pamak / Kitap / MEHMET PAMAK IN YENİ KİTABI ÇIKTI

MEHMET PAMAK IN YENİ KİTABI ÇIKTI

Mehmet Pamak ”Tağutu Reddetmek ve Laik Partileşme Sınavı” 

Hedef, illa ve her şeye rağmen “Müslüman” kadroların yönetmesi değil, evet Müslüman

kadroların, ama mutlaka İslamî hükümlerle ve adaletle yönetmesi olmalıdır. Zaten böyle

yapmadıklarında akidevî bir sapma da yaşanmakta ve Allah’ın tehdidine muhatap

olunmaktadır. Müslümanın siyasal alandaki hedefi, kulluk eksenli bir hayat tasavvuru içinde

kalarak sadece Allah’a ibadet etmek, O’nun rızasını kazandıracak tavizsiz İslamî mücadele ile

toplumsal dönüşüme vesile olarak, Allah’ın vaat ettiği ilahî yardımını celp etmeye çalışmak

ve Allah’ın hükümlerine dayalı İslamî adalet sisteminin gelmesine zemin hazırlamak

olmalıdır. Doğru ve sahih bir din anlayışını topluma taşıyabilmek ve toplumun vahyin

belirleyiciliğinde tevhidî akideye doğru dönüşümüne vesile olabilmek için; öncelikle hiçbir

şartta ve hiçbir gerekçeyle taviz verilmemesi gereken ve değiştirilemez, terk edilemez vahye

dayalı temel ilke ve değerlerde ısrar eden, vahyin şahidliğini adil ve emin bir kimlikle ortaya

koyan davetçi kadrolara ihtiyaç vardır.

 

Kendilerini, bâtıl kavram ve modellere bulaşmadan özgün İslamî kavramlarla tanımlayan,

zikzak çizmeyen istikrarlı bir düşünce seyri ve süreklilik arz eden çabalarıyla istikametini

bozmadan yürüyen örneklerin çoğalıp yaygınlaşmasına ihtiyaç vardır. Egemen şirk sistemi ve

kurumlarıyla uzlaşmaktan, bütünleşmekten uzak duran, dünyevileşmeye prim vermeyen,

bedeli neyse ödemeyi göze alarak, köklü bir inkılâpla tevhidî toplumsal değişimin

gerçekleşmesi için çaba göstermekte ısrarcı olan, Müslüman öğrenci, aydın, entellektüel ve

akademisyenlere olduğu kadar, yine aynı özelliklere sahip esnaf, tüccar, çiftçi, işçi vb. halktan

insanlara da ihtiyaç vardır. Toplumun örnek alacağı, emanete riayetkâr, doğru sözlü, ahde

vefalı, iffetli, izzetli, âdil, emin ve güvenilir Müslüman şahsiyetlere ihtiyaç vardır. Mekke’deki   örnekliğini çağımıza taşıyarak vahye şahidlik yapan güzel ahlaklı ve

adaletiyle güven veren İslamî şahsiyetlere ihtiyaç vardır. İnandığı değerleri, hiçbir dünyevî

menfaat karşılığında değişmeyen, akidesini ve ilkelerini hiçbir hesap korku ve endişe ile terk

etmeyen muvahhidlere ihtiyaç vardır.

İlginizi çekebilir

Ey Filistin! Ey Gazze! Ey İman ve Onur İntifadasının Mektebi!…

O yurdun daha fazla kirletilmemesi için, Gazze’de direnen bu onurlu Müslümanlara yardım et, bize ve tüm dünya Müslümanlarına da bu güzel örneklerin vesilesiyle uyanış, kararlılık ve şehadet bilinci nasib et!