Ana Sayfa / Mehmet Pamak / Kitap / Mehmet Pamak’ın Yeni Kitabı Okuyucularıyla Buluştu!

Mehmet Pamak’ın Yeni Kitabı Okuyucularıyla Buluştu!

İlkav Başkanı Yazar Mehmet Pamak’ın Yeni Eseri Okuyucularıyla Buluştu!

“Türkiye ve Bölgedeki Sorunlarımız ve Sorumluluklarımız” başlıyğla okuyucusunun karşısına çıkan kitap, Ma’ruf Yayınlarından çıktı.

Türkiye'de ve Bölgede Sorunlarımız ve Sorumluluklarımız

Kitap Bilgileri;

Yazar: Mehmet Pamak

Roman Bay

Karton Kapak

340 Sahife

Yayın Evi: Ma’ruf Yayınları

 

Ma’ruf Yayınları İletişim Bilgileri;

Tel: (0216) 344 03 42

Cep: (0545) 585 16 06

Mail:bilgi@marufyayinlari.com

Web: www.marufyayinlari.com

kitap_sorunlarımız_sorumluluklarımız_raf

Kitaptaki başlıklar;

İÇİNDEKİLER

Gülenizm ve Emperyalizm – Ortadoğu Halk Ayaklanmaları-
Müslümanların İstikamet Kırizi, Yöntem Sorunu
ve Savrulma Sebepleri Üzerine Söyleşi

– Dinler Arası Diyalog ve ABD-İsrail İşbirlikçiliğinden, Cami-Cemevi Sentezciliğine Gülenizm
– Emperyalizmin Günümüzdeki “Dine Karşı Din” Projesi, “Ilımlı Laiklik”le Bağdaştırılan “Ilımlı İslam”dır
– Mısır Darbesi, Seküler Demokratik Emperyalizmin, “Halkın İradesinin Hakimiyeti” Dediği Demokrasi Putunu Çıkarı İçin Yediğinin Yeni Bir Göstergesidir
– İslami Sistem, Batıl Sistem İçi Seçimle ya da Silah ve Şiddetle Değil, Allah’ın Yardımını Hak Eden Toplumsal Değişim ve İnkılapla Gelir
– Siyasi Sistem Değişimi, Ancak Sosyal Değişim Sonrasında Allah’ın Takdiriyle Gerçekleşir
– Sistem İçi Hükümetler Seçimle, Sistemler Toplumsal Değişim ve İnkılapla Değişir
– Resulün(s) Önderliğinde İlk Kur’an Neslinin Mücadele Süreci ve YOLDAKİ İŞARETLER
– İlk Kur’an Neslinin Bilincini Yakalamak ve İstikameti Korumak İçin Yapılması Gerekenler
– Müslümanlar Zorba Sistemlere Karşı, Her Bakımdan Hazırlıklı ve Yeterli Güce Sahip Olmadan Silahlı Mücadeleye Kalkışmamalı
– Emperyalist Demokrasilerin, Bölgedeki Despotları Desteklemeleri de, Halk İradesine Darbe Yapmaları da Süfli Çıkarları ve İslami Uyanışı Durdurmak ya da Saptırmak Amaçlıdır
– Suriye’de Acele ve Hazırlıksız Olarak Silaha Başvurmak Doğru Olmamıştır
– Mısır’da da Seçime Girmek Yerine, Toplumsal Değişim ve İnkılap Yönünde Yoğunlaşmak Gerekirdi
– Başlangıçta Uyarılarımıza Rağmen, Duygusallıkla “İntifadalar Tağutları Deviriyor” Manşeti Atılıyordu. Ne Oldu, Tağutlar Geri mi Döndü?
– Allah’ın Yardımını Celp Eden Nebevi Yöntemde Israr Edip Toplumsal Dönüşüme Vesile Olmadan İslami Sisteme Ulaşılamaz
– Davet Yolu ve Toplumsal Dönüşüm, Sabır ve Fedakarlık İsteyen Uzun Soluklu ve Zorlu Bir Süreçtir
– Kur’an’ın Övdüğü Örneklerde, Şirk İktidarlarından Uzak Durmak, Taviz Vermektense Saraylardan Mağaralara, Zindanlara Sığınmak Var, Günümüz Müslümanları ise İktidarlara, Saraylara Doğru Koşuyorlar
– 28 Şubatta Baskılar, AKP Döneminde İse Rehavet Müslümanları Dönüştüren Tesirler Bıraktı
– Müslümanlar Olarak, Kime Yapılırsa Yapılsın Haksızlığa Karşı Çıkmalıyız
– İkisi de Protestanlaşmadan Yana Olan Taraflardan AKP Halka Dayandığı İçin Daha Yerliyken, Gülen Ekibi Gücünü Emperyalist Odaklardan Elde Ettiği İçin Bu Güçlerin Güdümünde
– Anti Kapitalistler ve Sosyalistler, Kapitalistlerin Oyuncağı Oldular
– Müslümanlar, Sistem İçi Batıl Taraflardan Haksızlık Yapana Tavır Koysalar da, İkisine de Eklemlenmeden Kur’ani Çizgide Durmalıdırlar

Tevhidi Uyanış Sürecinde Yaşanan İstikamet Krizinin ve Savrulmanın Sebepleri ve Sonuçları

– Aynı Kur’an, İlk Nesilde Gerçekleştirdiği İnkılabı, Neden Bizde de Gerçekleştirmiyor?
– Kur’an Halkalarında Yıllarca Tefsir Dersi Yapanlar, Ne oldu da Bu hale Geldiler?
– Yaşanan Değişimin ve iktidar Eksenli Gayri İslami Yöntemlere ve Sistem İçi Siyasete Savrulmanın Sebepleri
– Müslüman Alim, Hoca, İlahiyatçı, Cemaat Önderi Sıfatı Taşıyan Öncü Şahsiyetlerin, Vasattaki Nebevi Yöntemde Örneklik Oluşturmak Yerine, İslam Adına Sistem İçi Batıl Siyasete Destek Çağrısı Yapmalarının Sonuçları Vahim Olmuştur
– “Emr-i Bil Maruf ve Nehyi Anil Münker” Çok Önemli Bir İmani Sorumluluktur
– İstikameti Korumakta Zaaf Gösteren Müslümanlar, Hayra Vesile Olabilecek Görece Özgürlük Ortamının, İslami Mücadeleye Zarar Vermesine Sebep Oldular

“İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Emperyalist Dönüştürme/Protestanlaştırma Projeleri
ve Yerli Destekçileri” Üzerine Söyleşi

– ABD ve Avrupa, Razı Olacakları Şekilde Reforme Edilmiş Bir “Amerikan İslam”(!) ve “Euro İslam”(!) Algısı Oluşturmak İstiyorlar
– Emperyalist Batılıların, Düşmanlaştırıp Saldırıya Geçmelerinin Sebebi, İslam’ın İnsanlık İçin Tek Kurtuluş Yolunu Gösteriyor ve Seküler Sapkın Batı Medeniyetinin Sonunu Getirecek Olmasıdır
– “Dinlerarası Diyalog”un Amacı, İnsanları Kiliseye Yönlendirmek, Müslümanları ise Sekülerleştirip Protestanlaştırmaktır
– İslam Hak ile Batıl Dinler Arası Diyaloga Değil, Bu Dinlerin Müntesipleri Arasında Diyaloga İzin Verir. Çünkü Tek hak Din Olan İslam, Diğer Bütün Dinleri Zail Edip Üstün Gelmek Üzere İndirilmiştir
– Yahudilik ve Hıristiyanlığı “İbrahimî Din” Olarak Tanımlamak, Hem Kur’an’a, Hem de İbrahim(as)’a İftira ve hakarettir
– Abant Platformlarının, Yaygın Bir Dönüştürme Etkisi Olmuştur
– Sekülerleştirmenin Hedefi: “Türk-İslam Sentezi”ne Dayalı “Yerli İslam” Oluşturarak Tevhidi Uyanışın Önünü Kesmek
– “Tarihselcilik” Kur’an’ın Bazı Hükümlerini Tarihe Gömmek, “Görelilik” de  Herkese Farklı Şeyler Söyleyen Kitap Algısı Oluşturmak İstemekte ve Sonuçta Bu İddialar Emperyalist Projelere Katkı Sunmaktadır
– Tarihi Geleneksel Birikimi Kur’an ile Sorgulayıp, Vahye Uygun Olanı Alıp Aykırı Düşeni Atmak İmani Bir Sorumluluktur
– İlahiyatçı Akademisyenlerin, Sekülerleşmeye Katkıları ve Tarihselcilikle Kur’an’ı Anlayışını Tahrif Çabaları
– Geleneksel Bid’at ve Hurafeleri Açıkça Eleştiren İlahiyatçıların Modern Bid’at ve Huafelere Karşı Suskunluğu Önemli Bir Çelişki Oluşturmakta ve Dinin Sekülerleşmesine Dolaylı Katkı Sunmaktadır
– Batının Ürettiği Seküler Bölgesel İnsan Hakları Anlayışı ile İslam’ın Evrensel İnsan ve Temel Hakları Anlayışı Arasındaki Farklar, Son Derece Temel, İlkesel ve Akıdevi Boyuttadır
– İslami Ölçüler ve ilkeler Çerçevesinde Hak Mücadelesi Vermek İçin Kurulan, Kurucu Genel Başkanı Olduğum Mazlum-Der, Sonraki Süreçte Seküler İnsan Hakları Anlayaşına Doğru Değişim Geçirdi
– Sonuç, Düşündürücü, İbret Verici ve Ürkütücüdür
– Egemen Sistemin Yaptığı Baskılar da, Sunduğu İmkânlar da, İmani Alt Yapısı Sağlam Olmayan Müslümanların Savrulmasında Etkili Olabiliyor
– Hem Baskı Dönemlerinde, Hem de İmkanlar Sunulan Rehavet Dönemlerinde Yaşanan Savrulmaların Sebepleri
– Misyonerlik; Batının Seküler Değerlerinin Taşıyıcılığını Yapmak, Batı Kapitalizmine Yeni Pazarlar ve Nüfuz Alanları Açmak, Sömürgeci Emperyalizmin Hizmetini Görmektir
– Laik Devlet Sistemini Kutsallaştıran Ulusçuların Bugün Misyonerlikten Şikayetle Sahip Çıkmaya Çalıştıkları Din Yine Allah’ın Dini İslam Değil, Kemalist Ulusalcılıktır
– İmanının Bilincinde ve Kitabını Hakkıyla Okumuş Bir Müslüman Üzerinde Hırisyanlığın ve Misyonerlerin En Küçük Bir Etkisi Olamaz
– Laik Devlet, İslam’ı Düşman İlan Edip Eğitimini Yasaklayarak, Seküler Ulusçuluğu Kutsallaştırıp Dayatarak, Misyonerlerin En Büyük yardımıcısı Rolünü Oynamaktadır
– İslami Sorumluluklarımız Nelerdir?
– İslami Kimliğin Temel Bir Unsuru Olan Tesettür/Başörtüsü,“Demokratik Hak” Olarak Nitelenince Zamanla Dönüşüm Geçirmiş, İçi Boşaltılarak, Anlam Kaybına Uğratılmıştır

İlginizi çekebilir

MEHMET PAMAK IN YENİ KİTABI ÇIKTI

Mehmet Pamak ”Tağutu Reddetmek ve Laik Partileşme Sınavı”  Hedef, illa ve her şeye rağmen “Müslüman” ...