Ana Sayfa / Mehmet Pamak / Yazı Grubu / Kur’an’ı Hakkıyla Okumak ve Hayatı İbadet Kılmak

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak ve Hayatı İbadet Kılmak

Nisan, 2020

 • 1 Nisan

  Allah, Kullarını Darlık ve Zorluklarla da, Bolluk ve Rahatlıkla da İmtihan Eder

  İnsanlar içinden, Hakk’a şahidlik yapacak ve Allah’ın hükmüyle/adaletle hükmedecek bir vasat ümmetin çıkması ve insanlığa hayırlı bir örneklik ve önderlik oluşturması söz konusu olmadıkça, insanlık, şeytanın yolunda, heva ve zanna dayalı bâtılın farklı versiyonlarının tahakkümü altında kalacaktır.

Mart, 2019

 • 30 Mart

  Allah’ın Adını ya da Dinini İstismar Ederek İnsanları ‘Allah ile Aldatma’da Üç Kategori

  Tarih boyunca şeytanın insanları “Allah ile aldatması” ya da “Allah’ın dini adına ve Allah’ın ismini kullanarak aldatması” çok boyutlu olarak gerçekleşmiştir.

 • 22 Mart

  Şeytan ve Dostlarının En Etkili ve En Yaygın Kandırma Biçimi; ‘Allah ile Aldatma’

  Bismillâhirrahmânirrahîm Şeytan ve dostları, kendilerini İslam’a nispet eden, ama bilgi ve bilinci zayıf olan insanlara daha çok sağdan yaklaşırlar. Onları, din ve dinin motiflerini araçsallaştırarak ikna ederler, Allah’ın adını ve dinini istismar ederek aldatırlar. Evet, bu bilgisiz ve bilinçsiz insanları, hatta bilgili oldukları halde ilkesiz ve pragmatik davrananları bile, içine hak ile bâtılı karıştırdıkları halde Allah’ın dini gibi sundukları “statüko dinleri”yle aldatırlar. Şeytan ve dostlarının sağdan yaklaşıp suret-i haktan görünerek “Allah ile aldatması”, muhafazakâr ve Müslüman kitleler üzerinde en yaygın, en etkili ve en fazla sonuç alan aldatma biçimidir. Hatta şeytan, bazı muvahhidleri, Müslüman öncüleri, aydınları, âlimleri ve akademisyenleri bile ...

 • 15 Mart

  Şeytanın, Sırât-ı Müstakîm Üzerine Oturup Dört Yönden Yaklaşarak İnsanları Saptırması

  Daha bugün Yeni Zellanda’da, insan şeytanı bazı alçaklar Haçlı terörü estirip iki camiyi basarak “emanları altındaki” Müslümanlara yönelik vahşice bir katliam gerçekleştirmekten utanmadılar. Allah (c), katledilen Müslümanlara rahmet eylesin, bu zalim şeytanları ise dünyada da ahirette de zelil kılıp kahretsin inşaAllah. Şeytan ve soldan yanaşıp hizbine kattığı dostları tüm dünyada terör estirip vahşi katliamlar yaparken, bilinçsiz, dağınık, edilgen ve güçsüz bir konumda bulunan Müslümanlara da Rabbimiz tevhidî uyanışla yeniden dirilmeyi nasip etsin. Hablullah’a topluca sarılarak ve şirke, küfre, fesada karşı güç birliği yapma bilincini kuşanarak ümmet ve insanlık için yeni umutlar yeşertmeyi ve zalimlere haddini bildirip adaleti ikame edecek izzetli bir konuma ulaşmayı nasip etsin inşaAllah.

Şubat, 2019

 • 22 Şubat

  Şeytanlar, Sadece Azgınları Saptırırlar, Allah’ın İhlâslı Kullarını Hâkimiyet Altına Alamazlar

  İblis ve dostlarının aldatma ve tuzaklarından, kandırma ve şerlerinden kurtulmanın yolu, dinde ihlâs sahibi olmak, İslâm'ı samimi bir şekilde yaşamak ve Allah'a s

 • 15 Şubat

  Şeytan ve İnsan İlişkisinde Üç Kategori

  Rabbimiz, “onları dünya hayatı aldattı” diyor. Zannettiler ki hayat hiç bitmeyecek. Zannettiler ki dirilmeyecekler ve hesaba çekilmeyecekler.

 • 8 Şubat

  Şeytanın Velisi ve Hizbi Olmaktan da, Saptırmasından da Allah’a Sığınmalıyız

  Yazıyı dinlemek için tıklayın Tarayıcınız ses elemanını desteklemiyor Bismillâhirrahmânirrahîm İblis ile onun insanlar ve cinler içinden devşirdiği “ins ve cin şeytanları”, hep birlikte insanları Allah’ın yolu olan Kur’an ve sünnete dayalı sahih İslam anlayışından uzaklaştırıp saptırarak şeytanî bâtıl yollara sürüklemek için, büyük maddi imkânları da kullanarak dünya çapında seferber olmuş vaziyettedirler. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, güçleri sadece hevalarına uyup şeytana meyledenleri veli edinmeye ya da saptırmaya yetmektedir. Şeytanın, İnsanları Etkileme ve Saptırma Yolları Bilindiği üzere Rabbimiz, insanın fıtratına iyiliğe ve kötülüğe, takvaya ve fücura doğru meyledebilme potansiyelini ilham edilmiş bulunmaktadır. (Şems, 91/8). İşte bu sebeple, insanın bilgi edinmesini, karar vermesini, ...

 • 1 Şubat

  İblisin Şeytanlaşması ve İnsanları Saptırmasına Dair Serüveni

  Yazıyı dinlemek için tıklayın Tarayıcınız ses elemanını desteklemiyor Bismillâhirrahmânirrahîm Cinlerden olan İblis’in ilk isyanı sonrasında küfre girip şeytanlaşması ve yaratılış bakımından kendisinden aşağı olduğunu iddia ettiği Âdemoğullarına düşman olup onlara karşı bir konum alarak, türlü oyun ve tuzaklarla onları nasıl saptırmaya çalışacağı Kur’an’da nakledilir. Kur’an’da hem İblis’in şeytanlaşma serüveni ibret olması için aktarılır ve hem de uyanık olup tedbirli davranmaları için insanlara yönelik düşmanca açıklamaları, takip edeceği şeytanî planları, stratejileri ve hedefleri bizzat onun ağzından ifade edilir. Buna rağmen, Kur’an’ı hakkıyla okumayanlar, şeytanı yeterince tanımamakta ve onun şerrinden korunma imkânından da mahrum kalmaktadırlar. Bu sebeple, müslüman olduklarını iddia edenlerin büyük ...

Ocak, 2019

Kasım, 2018

Ekim, 2018

Eylül, 2018