Ana Sayfa / Mehmet Pamak / Şiir / Suçumu Seviyorum -II- (Kendi Sesinden Şiir)

Suçumu Seviyorum -II- (Kendi Sesinden Şiir)

Zalimler “suç” saydılar, İslamî yolumuzu
İslam şerefimiz, seviyoruz “suç”umuzu

Bismillâhirrahmânirrahîm
“Birinci 28 Şubat darbe ve zulüm sürecinde” 1999 yılında yazdığım ve laik Kemalist rejime göre suç sayılan fiillerimi anlatıp yapılan zulümlere itirazımı yükselttiğim “Suçumu Seviyorum” şiirimin ikinci bölümünü sunuyorum.

Bu şiirimi, “İkinci 28 Şubat” baskı ve zulüm süreci olan son beş yılda yapılan keyfi uygulamalarda aynı şekilde zulme ve haksızlığa uğrayan bütün Müslüman kardeşlerime ve tüm mazlumlara yönelik zulümleri protesto etmek ve zalimleri bir daha ifşa etmek amacıyla 2021 yılının Şubat ayında sizlere okuyorum.

Bakın Neler Yapmışım
ve Hangi Suçları İşlemişim?

Zulüm yapmadım, hakaret etmedim hiç kimseye
Zorlamadım kimseyi, bir inanç ve düşünceye

Kimliğimi savundum ve hür yaşamak istedim
Resmi düşünce ve kimliğini kabullenmedim

İki yüzlülük ve riya olunca, “atasözünde”
Tabi zamanla izi kaldı, tüm toplumun özünde

“Köprüyü geçmek için, dayı yaptılar ayıyı”
“İte dalanmaktansa”, hep “dolandılar çalıyı”

Başka atasözü de vardı, Ata’ya tapanların
“Onda dokuzu kaçmaktır” dediler, kahramanlığın

Atasözüydü; “Bin yaşasın bana değmeyen yılan”
Tabi ki, pis bencillik oldu, tüm topluma yayılan

Geçer akçe; bencil, korkak ve ikiyüzlü olmaktı
“Ayıya dayı demek” ya da “çalıyı dolanmak”tı

İlkeli olmak istedim, reddettim bu zilleti
Korumaktı niyetim; iman, onur ve şahsiyeti

Vahye şahidliği, adaletle yapmaktı hedefim
Taviz, uzlaşma değil; dinde netlikti tercihim

Yalnız Allah’a kulluktu, değişmez istikametim
Tevhidî iman, salih amel, yoldaki işaretim

Her an gelecek olan ölümü, tefekkür ettim
Ahiret ve hesabı, sürekli tezekkür ettim

Daima, Rabb’imin rızasını kazanmaya azmettim
Hidayetle şereflendirdiği için, sonsuz hamdettim

Her tür sıkıntıya katlanmalıydım, dinim uğrunda
Hâl ve kâl ile yaymalıydım, ne var ise Kur’an’da

Direnip de sabretmeliydim, tüm baskılara, mertçe
Gereken bedeli ödemeliydim, hem de cömertçe

İşte bu bilinç ve tefekkürle çıktım ben yola
Hep Hakk’ı esas aldım, bakmadım sağa sola

Hiç aldırmadım, kınamacıların kınamasına
Doğrudan ayrılmadım, kapılıp dünya hesabına

Reddettim bâtılı, Hakk’ı benimsedim daima
Korudum kimliğimi, sadık oldum imanıma

Hırsızlık yapmadım, şiddete başvurmadım
Eroin satmadım, banka dolandırmadım

Bunları yapan zalimler, hep ülkeyi yönettiler
Halkın hakkını gasp edip, sürekli zulmettiler

Yalnız tebliğ yaptım, bâtıla bulaştırmadan Hakk’ı
İslam’ı anlattım, daima vahye çağırdım halkı

Adaleti savunup baş kaldırdım, her zulme ve zalime
“Haksızlığa isyan etmek” uygundu, İslami kimliğime

“Sağcı”yken,“solcu”yla çatıştım, “ulus devlet” adına
Mü’min olunca, sahip çıktım,“solcu”nun da hakkına

Ulus devlet için,“solcu”larla kavga, kaos çıkartan
Bu adaletsiz hâlimi, neydi inkılâba uğratan?

Vahiydi, inkılâba uğratan bu sağcı hâlimi
Ancak tevhidî iman, âdil, âlim yapar zâlimi

Bu köklü değişim ve adaletin kaynağı Kur’an’dı
“Muhammedü’l Emin”in izinde, tevhidî bir imandı

Kur’an’la kalktı, ulusçu bağnazlık ve sağcı körlük
Vahyin gereği, adalet ve her insana özgürlük

Kur’an, Allah’ın Nur’u, adaletin sönmez güneşi
Rabb’imiz kefil, yazılamaz bir benzeri ve eşi

Bütün insanları, eşit yaratmıştı Yaradan
Tüm insanların kökeni, aynı anne babadan

Kur’an öneriyordu, tevhidi ve adaleti
Her insana yüklüyordu, arzdaki hilafeti

Özgür bırakmıştı, Hak-bâtıl kavşağında insanı
İrade serbestisi verip, öngörmüş imtihanı

Mademki yüklenmişti, imtihan ve emaneti
İnsan özgürce bulmalı, Hak yolu, hidayeti

Önerirken insanlara, kurtuluşun yolunu
Gösteriyordu her yolun, ahiretteki sonunu

“Dileyen iman, dileyen inkâr etsin”, Rabb’in ayeti
“Dinde zorlama yoktur” hükmü, zorlamaz hidayeti

Allah’a kulluğu reddeden, özgür olduğunu sanır
Aslında, kula kul-köle olur ve tağuta tapınır

Hayatın tümünde “hüküm Allah’ın”, ayeti var Kur’an’ın
Bu yüzden, bütün tağutlar düşmanıdır, tevhidî imanın

Ey Tağut! Laik işgalle kirlettin, insanların zihnini
Zorlama artık toplumu, herkes serbestçe seçsin dinini

Dileyen “sağcı”,”solcu”, “laik” olsun ya da Müslüman
Herkes hesabını verecek, din günü geldiği zaman

Sınav sürecinde, herkese lâzım özgürlük ve hak
Rabb’in verdiği emanete, her irade müstahak

Müslim olanın özgürlüğü, iman edince biter
Allah’a teslim olan için, hududu vahiy çizer

Rabb’imiz lütfetmiş, temel hak ve hürriyeti
Herkese; can, mal, akıl, nesil, din emniyeti

İslam, her insana eşit sunmuş, bu tür hakları
Tekâmül yolunda, gerekli tüm korunakları

Kula kulluk zillet ve zulümdür, yaşayan için
Sömürüsüz hür bir hayat, haktır, her insan için

Evet, Kur’an’la yöneldim, adalet ve hürriyete
Zulme karşı çıktım, son verip sessiz kalan zillete

Zalimlerin hâkim olduğu ülke idi Türkiye
Muhalif oldum zalime ve alçakça sömürüye

Koştum mazlumun yanına, onunla hemdert oldum
Hürriyet istedim, insan haklarını savundum

“Mazlum-Der”i kurarak, tüm mazlumların lehine
Ayrımsız karşı koydum, hak-hürriyet ihlaline

Ezilenler uyansın ve zulüm bitsin istedim
Adaletle,”tüm insanlar hür yaşasınlar” dedim

Türkçülüğü, Kürtçülüğü, her türlü ırkçılığı
Reddettim ben, ümmete sokulan her ayrılığı

Savundum; barışı, adaleti, tevhidî kardeşliği
İman ettim, özledim; akîde ve ümmette birliği

Halkı bölmekle güçlenir, Firavun sömürüsü
Parçalanan muhalefet, olur mazlum sürüsü

Her mazlumu çağırdım, zulme karşı çıkmaya
“Böl-yönet” fitnesini, hep birlikte aşmaya

İstedim ki, herkese, hak ve hürriyet gelsin
İnsanlar özgür olsun, zorbalık sona ersin

Hak yolda mücadelem, hep rahatsız etti devleti
“Derin”den gelen tehdit; “faili meçhul” cinayeti

Darbe, çete ve zulümle, tahakküm eder tağutlar
“Faili meçhul” için emir bekler, nice mankurtlar

Böyle oluşur korku krallığı ve halkı sindirir
Hamasetle aldatıp, rejim seviyesine indirir

“Derin” tehditlere aldırmadan, Hakk’ı haykırdım
Hak ve adaleti savununca, düşman sayıldım

Herkesi kurtuluşa çağırdım, yaydım Hakk’a daveti
Ve bütün insanlara önerdim, Kur’anî hidayeti

Bu imtihan dünyasıdır, zorlama olmaz dedim
Şiddetten, hiddetten uzak, hikmeti benimsedim

Tevhidi anlattım, merhamet ettim herkese
Gitsin diye çaba gösterdim, herkes cennete

Yaymaktı niyetim, hep Hakk’ı ve adaleti
Hicret oldu kısmetim, Peygamber’in sünneti

Suçlarımı İtiraf Ediyorum

İtiraf ettim işte ben, bütün bu suçlarımı
Herkese adalet özlemimi, tevhide çağrımı

Hak ve hürriyet adına, yükselen feryadımı
Zalimlerin suç saydığı, her türlü çalışmamı

Ey düzenin ideolojik savcı ve yargıçları!
Haydi düşün peşime, işledim ben, tüm bu suçları

Adaleti, tevhidi ve hürriyeti arzuladım
Zulme karşı çıktım, zalim sistemi sorguladım

İşimiz, tüm insanları çağırmaktır cennete
Rahmet yolu bu, yer vermeyiz zora, hiddete

Herkesin bildiği hakikatleri yazdım, söyledim
Çoğu susmayı tercih etti, “Kral çıplaktır” dedim

Aklettim, düşündüm, sorguladım, ifşa ettim sistemi
Üstelik, korkmadan açıkladım, inanç ve düşüncemi

Büyük suç işledim, yaydım tevhidi, hakikati
Ezilenden yana oldum, savundum adaleti

Dogmatik siyasal yargıyla, hemen düşün peşime
Engel olun hakikate, kelepçe vurun fikrime

Yargılayın beynimi ve hemen atın zindana
Galile’ye de yaptığınızı, yapın siz bana

Göz açtırmayın düşünceme, hatta aklıma
Hep zalim sistemi koruyun, vurun mazluma

Takibe alın hemen, zalime göre suçluyum ben
Ancak, haklıyım, Hak yoldayım; bu yüzden güçlüyüm ben

Müslim, mazlum olanların, Hakk’ı haykıran sesiyim ben
Zalime karşı mağdur çığlığının, son nefesiyim ben

Bilin ki, bu ülke insanı uyanıp kökünü arayacak
Adalet özlemi ve mazlumun âhı, zalimleri boğacak

“Zalimler için yaşasın cehennem” sözü, hakikat olacak
Zulmedenler, dünya ve âhirette hak ettiğini bulacak

Ey zalimler! Bilin ki dünya size rağmen dönecek
Hak mutlaka gelecek, bâtıl düzeniniz çökecek

Yeter ki biz, zulme karşı çıkarak Hablullah’a  sarılalım
Rabbin yardımını hak edip, istikamet üzere kalalım

Rabbimiz, lütfedip hidayette ayağımızı sabit kılsın
Tağut ve zalime karşı mazlumdan yana, âdil şahit kılsın

Hiç aldırmıyorum size ve adaletsiz hükmünüze
Sığınıyorum, sizleri de öldürecek Rabb’imize

Korkmuyorken, tuğyan edip, bu kadar zulmü yapan
Neden korksun, adaleti savunup Hakk’a tapan?

Suçumu Seviyorum

Tek Rabb’e kulluk yapmak, tağuta göre “suç”tur
Tağutî düzenlerde, tevhidi yaymak güçtür

Onurlu ve mü’mince yaşamak,“suç”ların şereflisi
Kurtuluş için, bu “suçu” işlemeli, her insan nefsi

Zulme rağmen, hiç yitirmedim azmimi, umudumu
Çünkü tercihimden memnunum, seviyorum “suç”umu

Evet yoktur bu “suç”tan, asla pişmanlığımız bizim
Şükür ki, açıktır alnımız, diktir başımız bizim

Davetimiz, herkese adalet ve tevhittir bizim
İnsana merhametimiz, ilahi rahmettir bizim

Korkmak, yılmak, dönmekle bağdaşmaz, dinimiz bizim
Olamaz Rabb’in hükmünden, tek tavizimiz bizim

Davamızın ardında dik durmak, izzetimiz bizim
Allah yolunda bedel ödemekse, şerefimiz bizim

Mehmet PAMAK

İlginizi çekebilir

Filistin ve Gazze’de Zulmün Bitmesi ve Ümmetin Zilletten Çıkması İçin Sorumluluk Almalıyız

Filistin ve Gazze’de Zulmün Bitmesi ve Ümmetin Zilletten Çıkması İçin Sorumluluk Almalıyız Ümmet coğrafyasında, Filistin, ...

Bir yanıt yazın