Ana Sayfa / Mehmet Pamak / ÜMMET COĞRAFYASINDA NEDEN KAN ve GÖZYAŞI EGEMEN?

ÜMMET COĞRAFYASINDA NEDEN KAN ve GÖZYAŞI EGEMEN?

ÜMMET COĞRAFYASINDA
NEDEN KAN ve GÖZYAŞI HÂKİM?

Allah’a ve Rasûl’e itaat zayıfladı, çoğaldı hurafeler
Tevhid ve vahdet yok olup ümmet parçalandı, açıldı mesafeler

Kur’an’ı mehcur bırakıp, uzaklaşınca Rasûlün sünnetinden
İmana şirk bulaştırıp, mahrum kalındı Allah’ın rahmetinden

Hablullah’a topluca sarıldığında, izzetli ve güçlüydü ümmet
Tersi yaşandı, tefrikaya düşüldü ve kaçınılmaz oldu zillet

Sömürüye müsait olunca, emperyalistler hücum ettiler
Silahlı ve kültürel işgal yoluyla, milyonları katlettiler

Sonra hep statüko dinleri kuşattı, tüm Müslüman halkları
Adaletsiz hükümetler yönetti, emperyalizmin uşakları

Ümmet coğrafyasının her yanında, kan ağlıyor mazlum halklar
Emperyalistler, sömürü ve katliamı demokrasiyle saklar

Asya, Afrika ve Ortadoğu’da, katledildi on milyonlar
Hâlâ sürer katliamlar, soykırıma mâruz masum insanlar

ABD, İsrail, AB, Rusya ve Çin’in tıyneti, terör ve tuğyan
Kanla beslenir vampir devletler, hepsinden daha üstündür hayvan

Fıtrata, Allah’a isyan edip, insanî olanı tükettiler
Arzda bozgunculuk yaparak, ekini ve nesli ifsad ettiler

Allah’a isyan ile Rab edindiler, Rasûlleri, ahbarı ve ruhbanı
Kitabı tahrif edip Yahudi, Hıristiyan oldular, hak ettiler hüsranı

Musa ve İsa’ya ihanet edip kalplerini şirke, küfre açtılar
Sömürgecilik ve katliamlar yaparak, tüm dünyaya dehşet saçtılar

Kilise hurafesinden kaçanlar da, ilah edinip aklı ve insanı
Pozitivist, laik, sosyalist, kapitalist olarak, sürdürdüler isyanı

Her devirde Allah’a isyanı tercih edip, hep Şeytana taptılar
Haçlı-Siyonist ya da sosyalist-kapitalist, çok katliamlar yaptılar

Batılı, Doğulu katil demokrasiler, çok uzaktır insanlıktan
Süflî çıkar için kolayca zulmederler, haz alıp korsanlıktan

Avrupa, bir kıtayı işgal ederek, yerli halka soykırım yaptı
Kızılderili kanıyla ‘vampir Amerika’yı kurup maddeye taptı

Daha sonra da siyah ırka yönelik köleleştirme ve vahşet geldi
ABD hep kan döküp katliam yaparak, maddi yönden yükseldi

BM kararıyla kurulan tek sun’i devlettir, İsrail terör devleti
Küresel terör devletinin planıyla, bölgeye soktular bu illeti

Siyonist devlet, vahşice içerek kuruldu, Müslim halkın kanını
Sonra da hep kan döküp beslendi, bu yüzden hak etti “vampir” adını

Emperyalist zalimler, onu bölgeye bir bıçak gibi sapladı
Bölgede kan sürekli aksın ve kaos sürsün diye hesapladı

Ümmet, ilâhi yardımdan uzak düşünce, gerçek oldu bu plan
Yüz yıldır, gerilim, kaos, kan ve gözyaşı, bölgeye hâkim olan

Hıristiyan ve Yahudi Siyonistlerin, hurafeci sapkın dinleri
Mubah gösterir katliamı, bu yüzden bitmez Müslüman’a kinleri

“İkiz vampir devletler” Amerika ve İsrail, daim kanla beslenir
Yeni kan dökme projeleri üretip, hep fazlasına heveslenir

Küresel “Finans Kapital Diktatörlüğü” destekler, bu korsanları
Sürekli sömürmek için, silahla hizaya sokar tüm insanları

“Finans Kapital Diktatörlüğü”; Haçlı-Siyonist ve kapitalist bir azgınlık
Para, medya, bilgi, enerji, ilaç ve silah’a egemen, vahşi bir azınlık

Birleşmiş Milletler dahi, bu küresel diktatörlüğün hizmetinde
Beklenen işlevi göremez, beş emperyalist çetenin ipoteğinde

Bölgesel terör örgütlerini de aynı terör devletleri besler
Emperyal planlar için baskı yapar, çıkmasın diye çatlak sesler

“İnsan hakları” söylemi, küresel katillerin en alçakça yalanı
Bu yalanla kanını döküp sömürdükleri, dünyanın geri kalanı

Siyonist devlet, en güçlü silahlarla çocuk katledince susarlar
Çocukları korumak için Müslüman bir roket atsa, kin kusarlar

Yahudi-Hıristiyan Siyonistin özü, “alçak” bile değil “çukur”dur
Allah’a teslim olmuş Müslim ise, her şartta emin, adil, vakurdur

İslâm hâkim olsa, gayr-i müslimler de bulur, huzur ve adaleti
Bâtıl hâkimse, egemen sınıf hariç, herkes yaşar zulmü, zilleti

Katil Siyonistin hâmisidir, soykırımcı ve sömürgeci devletler
Haçlı kini ve Siyonist vahşetiyle, mazlumu kuşattı felaketler

Muhtemel İHVAN hükümetleri, Suriye ve Mısır ufkunda belirdi
Haçlı – Siyonistler, İsrail’in güvenliği için adeta delirdi

Bu ülkeleri İHVAN yönetse, Filistin biraz nefes alacaktı
İsrail’in azgınlığını önleyip, yeni işgallere fren olacaktı

Bu ihtimal sebebiyle, kan gölüne çevirdiler iki ülkeyi
Acıkınca putlarını yediler, terk edip insanî her ilkeyi

Suud ile Körfez şeytanı da destek verdi, küresel alçaklara
Suriye ve Mısır’ı tekrar teslim ettiler, önceki uşaklara

Küresel diktatöre bağlı despotlar hâkim, bizim coğrafyaya
Halkını ezerek hizmet eder, küresel katil hegemonyaya

Çoğalıyor mülteci kampları, doluyor tüm zindanlar
Müslüman halklardan yükseliyor, hep feryâd-u figânlar

Filistin, Afganistan, Türkistan, Yemen, Arakan’da yaşananlar
Demokrat dünyaca görülmez; işkence, zulüm, katliam yapanlar

Suriye, Mısır, Suudi Arabistan ve de Körfez’in şeytanları
Emperyalist projeye uyarak, zulmedip sömürür insanları

Bölgedeki tüm yönetimler, terör devletleriyle müttefik
İslam’a, Müslime karşı, işgal ve zulümde ortak ve refik

Bu bölgede iktidarlar, sert slogan atıp “halkın gazını alır”
“İktidar slogan atmaz, somut iş yap” demeyen, tesirinde kalır

İş yapması gereken “sert sözle” yetinirse, ciddiye alınmaz
İsrail de alıştı, “sert sözün” arkası boştur, asla aldırmaz

DAVOS “sert çıkışı” ardından, İsrail’e verilen destek yüz kızartır
Sözler Filistin’den, eylemler İsrail’den yana olur, onu şımartır

Malatya Kürecik Füze Kalkanı, istihbarat verip korur Siyonist’i
OECD üyeliğiyle desteklendi, bölgenin en vahşi faşisti

Mavi Marmara katili, paraya tahvil ile kurtarıldı yargıdan
Ticari ilişki zirve yaptı, “sert açıklamayla” kaçıldı sorgudan

Birçok Müslüman da sorgulamadan, “sert açıklamaya” selam çakar
Protestoda iktidarı hedef almaz, destekçi bir mecrada akar

Yapılması gereken, iktidarı zorlamak, somut adım atmaya
Asla itibar etmemek, “sert sözle gaz alıp” halkları aldatmaya

“İslam’ı İstismar Teşkilatı” da, yalnız laf edip “halkın gazını alır”
Siyonist daha çok azar, yaptığı zulüm, işgal, hep yanına kâr kalır

İşte bu yüzden Filistin, yaklaşık yüz yıldan beri hep kan ağlıyor
Yaşlı, kadın, çocuk ayırmayan katliamlar, yürekleri dağlıyor

İŞGAL ALTINDAKİ MUKADDES BELDE
ve MESCİDLERİN KURTULUŞ YOLU

Yalnız Kudüs-Aksâ değil, Mekke ve Kâbe de işgal altında
İki işgalci, yakın dost ve müttefik, İslam’ın karşısında

“Kâbe imamı” denen zalim, terörist Amerika’yı metheder
ABD-İsrail silahları ise, sürekli Müslim katleder

Hepsi işgal altında; Kâbe, Aksâ ve Nebevî mescitler
Mekke, Medine ve Kudüs’deki, mukaddes emanetler

Rabbimizin mübarek kıldığı Kâbe ve Aksâ, ümmete emanetti
İkisi de işgale uğradı, çünkü ümmet tevhid ve vahdeti kaybetti

Allah, “emrolunduğun gibi dosdoğru ol”, istikameti koru diyordu
“Rabbimiz Allah’tır” deyip dosdoğru olana, yardım vadediyordu

İzzet ve emanet yitirildi, ümmet kaybedince istikameti
İlahî yardım ve rahmetten mahrum kalarak, hak etti bu zilleti

Üç mescidin anlam ve değeri, ümmet onuruyla özdeştir
Ümmet izzeti kazanmadan, kurtuluş, beyhude özleyiştir

Yozlaşıp Yahudileşen ümmet imtihanda, manevi bir Tih’te
Hablullah’a sarılıp Tih’ten çıksa, Allah izzet de verir, fetih de

Zilletten çıkmak için, Kur’an ve Rasule sarılan ümmet gerek
“Küfür tek millet”e karşı, Hak yolunda “tek İslâmî millet” gerek

Tih’ten çıkamayan ümmet, izzete kavuşamaz, sürekli zelil olur
Bâtıl işgal ve kuşatmayı asla aşamaz, her zaman rezil olur

Hâlbuki, “Hak gelse bâtıl zail olur”, bu Yüce Allah’ın va’didir
Hakk’ı doğru temsil etmeyen zelil olur, bu da O’nun takdiridir

Kurtuluş yok; ümmet tekrar Kur’an’la izzete kavuşmadan
İzzet yok; Müslim coğrafyası İslam hâkimiyetine ulaşmadan

Bölgenin tümünde hâkim, şirke bulaşmış statüko dinleri
Bu yüzden bitmez, Siyonist’e dostlukları, Mü’min’lere kinleri

Coğrafyamızdaki, tüm mescidler de statüko dininin işgalinde
Hutbe ve dinî vaaz, Hak-batıl sentezi olan bu dinin tekelinde

Cami ve mescidlerde dua edilir, egemen İslam düşmanlarına
Allah’ın şeriatı ise, tehdit sayılıp atılır hayat dışına

Camide Kur’an okuyan yönetici, şirk yasalarıyla hükmeder
“Kur’an hayata hâkim olsun” demeyenleri, sürü misali güder

Geleneksel ve modern bid’atlerle kuşatılmıştır, bütün mescidler
Hak dini anlatana yönelir, susturmak için baskı ve tehditler

Bütün mescid ve beldeler, kurtuluş için İslamî yönetimi bekler
Vahyin rüzgârı eserse bölgede, ancak onunla dirilir yürekler

Kurtulamaz Mekke, Kudüs, Kâbe ve Aksâ, vahiyle dirilmeden
Ankara, Tahran, Kahire, Şam ve Riyad, İslam’la yönetilmeden

Kudüs, ulusalcı-laik Arap’lara verilse, Aksâ yine kurtulmaz
İşgalci değişir, zulüm farklı boyuta geçer, ama izzeti bulmaz

Kâbe, bayrağında “tevhid kelimesi” olan bir zalimin işgalinde
O hürriyetine kavuşur, ancak İslam’la hükmedilmesi halinde

Ümmet, istikameti bozup zelil oldu, kaybedildi Kâbe ve Aksâ
Kur’an’a sarılıp gaybî yardımı hak etmeden, kurtulamaz asla

İlâhî yardımsız beşerî savaşta, ancak güçlü olan gâlip olur
Müslim ilahi yardım alınca, daha güçlü kâfir bile mağlup olur

Yalnız Filistin’deki bir avuç mü’min, ilâhî yardımı hak ediyor
Bu yardımla, silah gücü büyük Siyonist orduya, azimle direniyor

Ümmet ise, Kur’an’a topluca sarılıp, kazanmazsa izzetini
Asla hak etmez Rabbin yardımını ve galip kılacak rahmetini

Haydi sorumluluk alıp, Kur’an ve sünnetle inşa edelim ümmeti
İlâhi yardımı hak edelim ki, Rabbimiz kaldırsın bizden zilleti

Ancak o zaman, Mekke, Kudüs ve ümmet de, izzetiyle buluşur
Ümmet coğrafyası da, Kâbe ve Aksâ da hürriyete kavuşur

Hep bu bölgeden yayıldı dünyaya, tevhid dininin mesajı
Ancak uzun zamandır kirlendi, Müslüman’ın akıde ve imajı

Kur’an ve sünnet eksenli Müslümanlık, bölgeyi yeniden kuşatsa
Vahiyle dirilen Müslüman, adil şahid olarak hayatında yaşatsa

Tahrif edilmiş din ve seküler sistemlerden, bunalmışken insanlık
Kur’an nuruyla buluşsa, Hak ve adaletle yok olacak karanlık

Önce kendimiz, Allah’ı razı edecek, emin, âdil Müslimler olalım
Sonra, insanlığı, dünyada adalete, ukbâda cennete çağıralım

Bu bilinçle, hep birlikte Kur’an ve sünnete topluca sarılalım
Kurtarıcı mesajın ışığını, yeniden tüm dünyaya yayalım

Yine bölgemizden doğup, dünyayı aydınlatsın tevhidin güneşi
İnsanlığı kurtaracak yalnız vahiydir, yoktur alternatifi ve eşi

Bu büyük sorumluluk, omuzlarındadır her bir Müslüman’ın
Hakkıyla yerine getirmeyen, gereğini yapmamış olur imanın

Allah lûtfetsin, bu imânî sorumluluğun idrakine ermeyi
Hakkıyla amel etmek için seferber olup, Hak yolda can vermeyi

 

MEHMET PAMAK

İlginizi çekebilir

Şehid Âlim Şeyh Said’e, Türkçü, Atatürkçü, Laik Zihniyetleri ve Kirli Dilleriyle ‘Hain’ Diyenler, İslâm’la Hükmedilmesine ve Ümmetçiliğe Karşı Çıkıp İslam Kardeşliğini Yok Ederek En Büyük Bölücülüğü Yapan Gerçek HAİNLER Değil midir?

Yazıklar olsun bu büyük zulüm ve adaletsizliği temsil edip ülkeye ve halklarına ABD, NATO ve İsrail ile kol kola bunca kötülüğü yaptıkları halde hâlâ utanmadan bu milleti sevdiklerini ve vatanın bölünmesine karşı olduklarını söyleyerek bu kadar ikiyüzlü davrananlara?  

Bir yanıt yazın