Ana Sayfa / Etiket arşivi : Suud ve İran

Etiket arşivi : Suud ve İran

Haziran, 2018

  • 3 Haziran

    Suud ve İran Özelinde, Ulus Devletler Dönemindeki Statüko Dinleri ve Müslümanlar

    Statükolaşmaya engel olan İslâmî ölçü ve ilkelerden Emevilerden itibaren uzaklaşılınca ortaya çıkan statükolaşma sonucunda yaşanan yozlaşma Müslüman toplumları kuşatmıştır. İslam’ın, bir toplumu yönetirken mutlaka uyulmasını emrettiği; – “Müslümanların işlerini şûra ile yürütmeleri” (Şûra: 42/38)emri olmak üzere, – “Emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l- münker” yapmaları (Hac: 22/41, Tevbe: 9/71, Âl-i İmran: 3/104, 110), – “Emanetin ehline verilmesi ve insanlar arasında adaletle hükmedilmesi” (Nisa: 4/58), – “Allah’ın hükümleriyle hükmedilmesi” (Maide: 44-50), – “Allah’a ve Rasûlüne itaat ettikleri sürece (mü’min olan) emir sahiplerine itaat edilmesi”,aksi takdirde itaat edilmemesi (Nisa: 4/59), – “Allah ve Rasûlü bir meselede hüküm vermişse mü’min erkek ve kadınların aynı konuda başka bir tercih özgürlüklerinin olmadığı” (Ahzab: 33/36) gibi ...