Ana Sayfa / Mehmet Pamak / Kur’an Ayı Ramazan’da, Halimizi Kur’an’la Islah Etmeliyiz

Kur’an Ayı Ramazan’da, Halimizi Kur’an’la Islah Etmeliyiz

1998-2000 yıllarında muhacir olarak kalmak zorunda bırakıldığım Almanya’nın Duisburg şehrinde, genel olarak ümmetimizin ve özel olarak da kendimizin halini sorgulayıp, “Hicrette Muhasebe” adıyla şiir formunda hazırladığım, değerlendirme, eleştiri ve önerilerimi kapsayan ve henüz yayınlanmamış olan geniş çaplı çalışmamdan kısa bir bölümünü, Kur’an ayı Ramazan ayında ümmetimizin hali ve bu halden çıkış yolu üzerinde tefekküre vesile olmak üzere paylaşmak istiyorum. Rabbimizin, Kur’an ayı Ramazan’ı, ümmetimizin içinde bulunduğu zillet ve zulümden Hablullah’a sarılarak çıkışına vesile kılması için dua ve gayret edelim inşaAllah.

Ümmetin Hali ve Emperyalist Kuşatma 

Kur’an’ı terk edince, yitirdik tevhidî ve vahdeti
Sömürülmeye müsait olduk, hak ettik bu zilleti

İbn-i Haldun der ki; “mağlûbun meyli olur gâlibe”
“Ehl-i İslam” da bu yüzden meyletti, “ehl-i salibe”

Ümmetimiz, zillete düştü, sürekli sömürüldü
Emperyalist güçlerce, ulus devletlere bölündü

Cetvelle çizildi, ümmeti parçalayan her sınır
İşbirlikçi yönetim, dayatılanı kutsal sanır

Sun’i devlet, despot yönetim, hep Batı’nın kazığı
İslam ümmetine kurulan, bir “sömürge tuzağı”

Yeni sömürgecilik bu, bağımsızlık tam bir yalan
Kurulan devletlere hâkim, sömürü, zillet, talan

Mazlum coğrafya, kendi ordularının işgalindedir
Halklar, hak ve hürriyetlerden mahrum, zillet halindedir

Her devlete egemendi, işbirlikçi ordular, tanklar
Hep sömürü, zulüm ve dipçikle, ezildi fakir halklar

Gayet tabi, öfkeli olacaktır, “İslam ümmeti”
Haklıdır işgalciye karşı, bu ümmetin şiddeti

Mazlumiyeti, mazur kılmaktadır haklı öfkesini
Hak mücadelesi kuşatmalı, Müslüman’ın nefsini

Şiddet kullanırken de, uyulmalı âdil şeriata
Gerektiğinde, mü’min koşar, Allah için cihada

Kur’an’la büyük cihad, öncelikli, sürekli olandır
Şeriata aykırı kıtal yapanın, sonu hüsrandır

Madem Kur’an’ı terk edince, düştük bu zelil hale
Hablullah’a sarılarak, yürüyelim istikbale

“Kur’an nesli” öne çıkmalı, toplum vahyî kuşanmalı
Tebliğ, şahidlik ve eğitimle, inkılâp yaşanmalı

Tevhid-adalet kuşatırsa, ümmetin insanını
Ancak o zaman kurtarırız, İslam coğrafyasını

Halimizi Kur’an’la Islah Etmeliyiz

Kur’an ile sorgulasın, her Müslüman ahvalini
Ancak iman-cihad kurtarır, ümmet istiklalini

Zillet, zulüm doğdu, uyunca hevanın arzusuna
Bil ki, izzet kazanırız, dönersek Kur’an’ın yoluna

İşte o zaman, va’di vardır,  yardım eder Rabb’imiz
Ancak ilahi yardımla, ayağa kalkar ümmetimiz

Kur’an’ı tavizsiz yaşayıp, haykırmazsak gür sesle
Doğru nakletmede acze düşeriz, sonraki nesle

Bütün hayatı kuşatmalı, Kur’an’daki ibadet
Güzel örnekliğin ifadesidir, vahye şahadet

İnandığımızı güzel yaşarsak, önce kendimiz
Toplumu kuşatır, tutarlı, ilkeli davetimiz

Kulluk eksenli hayatı kuşanmalı, her Müslüman
Mutlaka Kur’an’ı hayata taşır, sahih bir iman

Kur’an teori değil, örneklendi Resulün hayatında
Hayata yön veren hükümler var, Allah’ın kitabında

Bu gün de, hayatta yaşanarak anlatılmalı Kur’an
Ancak böyle anlamlı ve tesirlidir, tevhidi iman

Allah rızasını kazanmak, mü’minin tek hedefi
Vahye şahid olanlar kazanır, izzet ve şerefi

Vahye şahid olmak, ilkeli ve tutarlı olmaktır
Kur’an’ı hakkıyla okuyup, hakkıyla yaşamaktır

İbadet kılınınca, vahye şahidlik yapar hayat
Cihadın sürekli olanı, Kur’an’la büyük cihad

Vahyin tutarlı şahidleri olmalıyız, her birimiz
Mesaj ancak böyle tesir eder, uyanır ümmetimiz

Yükümüz ağır, sorumluluk büyük, bu bir imtihan
İhlâsla, Kur’an ve sünnete dayanalım her zaman

İstikameti koruyup, zincirleri kırmalıyız
Kur’an’la cihad ederek, Hakk’ı haykırmalıyız

Sinmişliği atıp, korku krallığını yıkmalıyız
Kur’an’a sarılarak, tekrar ayağa kalkmalıyız

Ümmete Çağrı

Biz vasat ümmettik, Hak ve iyiliği temsil ettik
Adaletle hükmederek, kötülükten nehyettik

Rasulullah bize şahitti, biz de tüm insanlığa
Ne oldu da mahkûm olduk, bu küresel korsanlığa

Bizler Kur’an’a bağlıyken, onurlu bir ümmettik
Mirasçısı kılınmışken, Kitaba ihanet ettik

Zamanla dine katıldı, pek çok bid’at ve hurafe
Zillete sürüklendik, Kur’an’a konunca mesafe

Ey Müslüman! Yeter bu zilletin, artık ayağa kalk
Bölgende sömürülüp kan ağlıyor, pek çok mazlum halk

Kur’an ve sünnetten uzak düşmüş, zelil haline bak
“Şeref”ine sarıl ki, tekrar yüceltsin Cenab-ı Hak

Sarıl Kur’an’a ve Rasul’e, bir hamle yap yeniden
Mesaj ver insanlığa, vahye şahidlik üzerinden

İnsanlığın kurtuluşu, ancak vahiyle mümkün
Tevhid, adalet, hürriyet; bil ki temeli mülkün

Kur’an nurunu yaşa ve yay, aydınlansın karanlık
Yıkılsın, sömürücü oligarşi, kahpe tiranlık

İnsanlık hasta, yalnız Kur’an şifadır bu ifsada
Küresel zulme karşı koysun, küresel intifada

Allah’ın rengiyle boyan, yönel İslami hayata
Kur’an’la aydınlanıp, nefsini kapat zulümata

Yönel Kur’an nesli inşaya, “Kur’an ile cihad”a
Islahat bilinciyle son ver, arzdaki tüm fesada

Tevhid ve adaleti hâkim kıl, kurtulsun insanlık
Son bulsun artık; vahşet, zulüm ve küresel korsanlık

Dua Edelim

Yâ Rabb! Ne olur yardım et, rahmetinle bize
Yardım et, fakir, hakir düşmüş, ümmetimize

Tevhide yönelterek, bilinçlendir ümmeti
Kur’an’la şereflendir, kaldır bizden zilleti

Islah bilinci nasip et, düzeltelim bu hali
Vahiy kuşatsın bizi, bitirsin tüm zevali

Zulümattan Nura döndür, bu zelil ahvali
Kur’an’la aydınlansın, ümmetin istikbali

Ümmetimiz yeniden, takvasını kuşansın
Sâlihler, şâhidler çoğalsın, Kur’an yaşansın

Dinine yardımcı kıl, yardımına müstahak
Hayata yön versin, Rasul’e indirdiğin Hak

Her bölge Müslüman’ı, tevhitte birlik kursun
Küresel şahidler, mesajı tüm dünyaya duyursun

Rabbimiz! Yardım ve rahmet gönder üzerimize
Tevhidde vahdeti nasip et, ümmetimize

İlginizi çekebilir

Şehid Âlim Şeyh Said’e, Türkçü, Atatürkçü, Laik Zihniyetleri ve Kirli Dilleriyle ‘Hain’ Diyenler, İslâm’la Hükmedilmesine ve Ümmetçiliğe Karşı Çıkıp İslam Kardeşliğini Yok Ederek En Büyük Bölücülüğü Yapan Gerçek HAİNLER Değil midir?

Yazıklar olsun bu büyük zulüm ve adaletsizliği temsil edip ülkeye ve halklarına ABD, NATO ve İsrail ile kol kola bunca kötülüğü yaptıkları halde hâlâ utanmadan bu milleti sevdiklerini ve vatanın bölünmesine karşı olduklarını söyleyerek bu kadar ikiyüzlü davrananlara?