Ana Sayfa / Mehmet Pamak / Şiir / Irkçı Zulüm ve Adil Çözüm

Irkçı Zulüm ve Adil Çözüm

Daha önce de ifade ettiğim üzere, on yıl önce muhacir olarak bulunduğum Almanya’da, meramımı daha özlü ifadelerle ortaya koymak, uzun makale ve kitaplara vakit ayıramayanlara bir kolaylık sağlamak üzere şiir formunda kaleme aldığım yayınlanmamış kitabımdan, güncele cevaplar vermeye devam etmek ve sıcak gündem olan Kürt sorunu konusunda, on yıl önce şiir formunda yazdıklarımı paylaşmak istiyorum.

Irkçılığı yaydılar, Türkçülüğü dayatarak
Hep bölücülük yaptılar, halkları kışkırtarak
Ümmetleşmiş Kürt’ü, Türk’ü, ayırıp da zalimce
İslam’ı dışlayıp, kardeşliğe kıydılar, haince
Bu halklar, yüzyıllarca kardeşti ümmet bilinciyle
Ulusçu, birliği böldü, İslam’a olan kiniyle
“Anâsırıl İslam”dan bahsettiler, savaştan önce
Kürt’ü, Türk’te eritmek istediler, savaş bitince
Önce “Kürt-Türk ülkenin sahibi” ilan edildi
Sonra Kürt’ü yok sayıp, pek çok yalan üretildi
Sistemin sahipleri, geçince bu yeni evreye
İnkâr, asimilasyon, tehcir zulmü girdi devreye
Ulusçuluk insanlık suçu, insanları horlayan
Neden Türk olmaya zorlandı, hilkatte Türk olmayan?
“Türküm, doğruyum” andı dayatıldı, Türk olmayana
Ardı ardına hepsi yalandı, sözden anlayana
Kemalist ulusçuluk, amentüsü olan bir dindi
Bu baskıyla, mazlumu kuşatan, düşmanlık ve kindi
Kürt dağına neden yazıldı, “ne mutlu Türk’üm” diye?
“Türk olmayanın hakkı Türk’e kölelik” dendi, niye?
Başbakan ve bakan söyledi, bu tür ırkçı sözleri
Mahmut Esat Bozkurt’un faşizmi, hepsinden ileri
“Millet” din demekti, İslam’ın kitabı Kur’an’da
Halkı kandırmak için, tahrifat yapıldı kavramda
“Ulus” yerine kullandılar, bu Kur’ani kavramı
İslam’ı istismar edip, helal saydılar haramı
Bu baskı, aldatma ve inkârla, nice zulüm yapıldı
İslam ve Kürtlük kurban oldu, Kemalizm’e tapıldı
Anadil Rabbin ayetiydi, eğitimde yasaktı
Kürt kimliği ve dili, Türkiye’de tutsaktı
Hele gez, dolaş, kalpten bak, kulak ver Kürdistana
Binlerce faili meçhulle, dönmüştür kabristana
Istıraplar, acılar ve yakılıp yıkılmış köyler
Zorla isim değiştirenler, nice ağıtlar söyler
Kırk bin evladı ve çok maddi kaybı var, fakir halkların
Yeter artık! Adalet hasreti bitsin bu toprakların
Allah insanı türetmişti, aynı anne, babadan
Hamur, çamur aynı,“farkı yoktu, Acem’in Arap’tan”
Tüm insanlar üremişti, Âdem ile Havva’dan
Bir hikmetle, kavimlere ayırmıştı Yaradan
Allah katında üstünlük, ancak takvada, korunmada
Fıtrat ile vahyi birleştirip, kirlerden arınmada
Tanışıp, yardımlaşmada, bir vesileydi kavim
Tüm insanların fıtratı birdi, “ahsen­­-i takvim”
Tanışmak, karşılıklı hak ve hukuku tanımaktı
Şeytani olan ırkçılığı, reddedip kınamaktı
Kavimde, dilde farklılık, bir ayetiydi Allah’ın
Allah katında üstünlükse, daha çok takvalının
Ayete savaş açarak, gündem oldu ulusçuluk
Ümmeti parçaladı, Arapçılık ve de Türkçülük
Allah’la savaşana, karşı çıkar her Müslüman
Türk ya da Kürt olsun, her mazluma verilir eman
Balkanlar’da, Türkistan’da, arka çıkan mazlum Türk’e
Neden sahip çıkmıyor, Türkiye’deki mazlum Kürt’e?
Irkçı çatışmanın, düzene oldu bütün yararı
Düzen kendini tahkim etti, Türk, Kürt çekti zararı
Terörden beslenenler, hep tırmandırdılar şiddeti
Sürekli provakasyonla, arttırdılar hiddeti
Amaç; devam ettirmekti, bu sömürü düzenini
Irkçı tahrikle saptırıp da, ülkenin gündemini
İstekleri; dağıtmaktı sorgulayan dikkati
Kolayca yönetmekti, bölüp de muhalefeti
Mazlum halkları, sürekli baktırdılar cambaza
Medyadaki saptırmayla, düşürdüler açmaza
Dikkatlerden kaçmak için, kaldırdılar toz, duman
Paylarını arttırdılar, yapılan soygunlardan
Derin çeteler, hep provakasyon peşindeydiler
Halkları kışkırtıp da çatıştırma işindeydiler
Kürt halkını bölerek, birbirine vurdurdular
Örgütlere sızarak, Kürdü Kürde kırdırdılar
Ne kadar kan ve cesed olsa, o kadar güç demekti
Pis iktidar ve rant uğruna, insanı tüketmekti
İğrenç bir ırkçılıkla, yaktılar da Kürt köyünü
Zorladılar, mazlum halkın sefalete göçünü
Hak isteyene zulmedip, yedirdiler “pisliği”
Yine ırkçılıkla örttüler, tüm bu iğrençliği
İnkâr, tehcir ve zulümden, Kürd’ün de sabrı taştı
Türkçülüğü ekenler, Kürtçülük çıkınca şaştı
Artık yutmuyordu kimse, şu “dağlı Türk” masalını
O halde herkes terk etmeli, ırkçılık belasını
Türk halkını sekülerleştirdi, azgın Beyaz Türkler
Kürt halkını Batılılaştıransa, Batıcı Kürtler
Kürt -Türk Kemalistler, birlikte karşıydılar İslam’a
“İrtica” deyip tavır aldılar, vahye uygun yaşama
Yalnız kavmi hakkı gasp edilmedi, Kürt halkının
İslami kimliği de horlanıp, yok sayıldı onların
Sırf Kavmi haklar için yola çıktı, Batıcı Kürtler
Dini değil, kavmiyeti dert edindi, ateistler
Müslüman! Sahip çık, ayrım yapmadan tüm haklara
Kürt, Türk ayırmadan, sahip çık mazlum halklara
Bu ancak sana yakışır, çünkü arzda halifesin
Halklara adaletle hükmet, engel olmasın nefsin
Sen ise, Kur’an’ı terk edince, adaleti unuttun
Kürd’e yapılan bunca zulme karşı, yıllarca sustun
Halbuki, haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandı
Kur’an ve Resulden uzaklaşmak, büyük hatandı
Belki biraz da çekindin, sana “Kürtçü” denmesinden
Zulmü seyreden ayrılır, “adil şahid ol” emrinden
Kur’an’la buluşanlar, adil yaklaştılar soruna
Haktan yana muvahhidler, umut verdiler yarına
Evet, özgürlük ve adalet isteyen, her kimseye
Hemen,“hain”,“bölücü” denir, burası Türkiye
Kur’an’daki ayetleri, savunan davetçiye
Utanmadan,“Kürtçü” damgası vuran müfteriye
“Irkçılık tümüyle, gayri İslami bir bela” dedik
Kim, birini “iyi” sayarsa, tutarsız zalim bildik
Tutarlıysa Türkçü, saygı duymalı Kürtçülüğe
Nedense hep ilkesizdir, bağlanan Türkçülüğe
Eğer Türkçülük güzelse, neden yasak olur Kürtçülük?
İkisi de, kavmiyetçilik, ulusçuluk,“ülkücülük”
Düşünün hele, ülkenin adı olsa “Kürdiye”
Türk’e zorla söyletilse,“ne mutlu Kürdüm” diye
Türkçe yasaklansa, eğitim dili olsa Kürtçe
Hepiniz isyan etmez miydiniz? Söyleyin mertçe
Türk kimliğini savunan, görse baskı, işkence
Çoğu Türkler dağa çıkmaz mıydı, zulüm görünce?
Türkçülüğü hak sayan, kerih sayar diğerini
Biz ümmetçi mü’minlerse, reddederiz hepsini
Türkçülük de, Kürtçülük de haramdır İslam’da, niye?
Çünkü uymaz ümmetçiliğe, tevhidi akıdeye
Dedik ki; yeniden kardeş olup, ümmetleşelim
Zalimlerin bölme taktiğine, bir son verelim
Bu çağrımız, zalimlerce hep bastırılmak istendi
Anlaşılmasın diye, suçlanıp, boğulmak istendi
Yirmi yıl, cahili Türkçülük yaptım bu ülkede
Üstelik Genel Başkanlıkta bulundum MHP’de
“Türkçü bölücülük” yaptığımda, hep takdir aldım
İslam’da vahdet isteyince, sürekli tekdir aldım
Halkların, İslam kardeşliğini savunduğum an
Hemen takibe alındım, ümmetçi olduğum zaman
Çifte standartsız taraftarıydım, insan hakkının
Özgürlüğünü istedim, Balkanlarda Türk halkının
Savundum hak ve özgürlüğünü, Türkistanlının
Suçlandım, hakkını isteyince, Kürdistanlının
İnsanlık suçuydu, reddettim ben ırkçı bölücülüğü
“Ayağımın altına aldım Kürtçülüğü, Türkçülüğü”
“Türkçüler”, bu mesajımızı gölgelemeyi umdular
Ama güneş balçıkla sıvanmadı, rezil oldular
Yeter artık! Bitsin bu zulüm, gelsin özgürlük
Tasfiye olsun haksızlık, faşizm ve ırkçı körlük
Kürde de verilmeli, Türk’e tanınan bütün haklar
Rabbin tanıdığı hakları, ancak zalim yasaklar
Kürtçe eğitim, kültürel, siyasi hak da verilsin
Yoksulluk ve işsizliğe de, çözümler önerilsin
Dinde kardeşlik, ümmet bilinci kuşatsın yeniden
Türk, Kürt, bütün halklar, kurtulsun ırkçılık fitnesinden
Adalet, huzur ve barış gelsin, halkların arasına
Hak ve hukuk merhemi sürülsün, mazlumun yarasına
Özür dilensin mazlum halktan ve kapansın bu yara
Gün geçtikçe artıyor, ülke tarihindeki kara
Yeni oyunlar yapılmasın artık, mazlum Kürt halkına
Zalimin foyası çıktı, zulmün herkes vardı farkına
Artık “alavere dalavere” sökmez, “Kürt Mehmet”e
Yeni oyunla gönderilemez, Kürt Mehmet nöbete

İlginizi çekebilir

FİLİSTİN, KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA NASIL KURTULUR?

2017 yılında şiir formunda yazdığım, Filistin ve Aksa konusundaki duygu ve düşüncelerimi, dünkü sıcak gelişmeler üzerine güncelleyerek okudum ve sizlerle de paylaşmak istedim. Rabbim Kahraman Filistinli kardeşlerimize yardım etsin, bizleri de yardım için seferber olanlardan kılsın inşaAllah.