Ana Sayfa / Mehmet Pamak / Şiir / Batıcılar, Medeniyet Değiştirip, İslam’la Savaştılar

Batıcılar, Medeniyet Değiştirip, İslam’la Savaştılar

999-2000 yıllarında Almanya’da muhacirken şiir formunda kaleme aldığım ve henüz yayınlanmamış olan “Hicrette Muhasebe” kitabından gündeme uygun yeni bir alıntı.

Medeniyet değiştirme projesi uygulandı
Batı aşkı, taklit ruhu sürüyor, “Tanzimat”tan beri
Taklitçi kadrolar, ülkeyi, sürekli götürdü geri
Sultan Selim ve Mahmut, batıcılıkta öncüydüler
Halk nezdinde, “Gâvur Padişah” adıyla ünlüydüler
Sultanlar Batıyla yön verdi, kültür ve eğitime
Mülkiye, Tıbbiye, Harbiye, yöneldi pozitivizme
Batıcı evreler, “Tanzimat”, “Islahat”, “Meşrutiyet”
En kanlı, en radikal aşama, “ laik Cumhuriyet”
Bu süreçte kalmadı bir şey, özgün kimlik, kültürden
Bozulma zirvesi “Cumhuriyet”, son darbeyi indiren
Seküler modernlikten yana, karşı çıktılar Hakk’a
Kültür, medeniyet değişimi, zillet getirdi halka
Çağdaş diye, taklit edildi bâtıl bir medeniyet
Ayırım yapmadan ithal edildi, her tür rezalet
Ancak olumsuza örnektir, Batı medeniyeti
İnsanı insana düşürdü, esas aldı şiddeti
Fıtrat bozuldu, insan tükendi ve küstü kendine
Yabancılaştı nefsine, Rabbine, düştü derdine
Seküler kültür, sömürü ve haksızlığa yaslandı
Erdemler tükendi, kültür yozlaştı, ahlâk paslandı
Heva ilah oldu, küreselleşti zulüm ve fesad
Fücur, münker, israf yayıldı, fıtratla oldu tezat
“Kur’an’ı kapat, kadını aç” Batı’dan bir teklifti
İslam’a karşı pozitivizm, Kemalist bir tercihti
Devrim dendi, “Kur’an’ı kapatıp, kadını açmaya”
Hak’tan batıla doğru, zelil bir taklitle kaçmaya
İlerlemeci tarih fikri, hep yanılttı onları
Çağdaşı ileri sanınca, hüsran oldu sonları
Halbuki inişli, çıkışlıydı, tarihi insanlığın
“Çağdaş”ı ileri sanan, farkına varmaz karanlığın
Zorla değiştirip, halkın kimlik ve kültürünü
Hep panikte oldular, halk arar diye kökünü
Paranoyak bir teyakkuzla, korkular ürettiler
Halkı korkutup, sindirerek, iyice tükettiler
Seküler bir kültürle, çözmek isteyen sorunları
Kovdu kökteki aydınlığı, kararttı yarınları
Egemen güçler, seksen yıldır İslam’la savaşıyor
Kimliğini yitiren halklar, bunalımla yaşıyor
İslamî kimliği arayanlar, her zulme muhataptı
Zulmün kaynağı, “derin güç”, “kırmızı” bir kitaptı
Devleti ve sistemi kuranlar, halkı ezerdi
“Din ve namus kalksın” teklifini, bunlar önerdi
Bu resmi ideolojiyi, zorla dayatan halka
Zulüm yaptı,“kelle kopardı”, fırsat vermedi Hakk’a
Darbeci “Çalışma Grubu”nun, ismi bile Batı’ydı
Batı adına İslam’la savaş, mücadele hattıydı
Aslında batıcılıkta bile, hep samimiyetsizdiler
AB’ye girmeye de, tam bu yüzden isteksizdiler
AB, rant ve iktidar hırslarına, gem vuracaktı
Görece de olsa, hak ve özgürlükten dem vuracaktı
Oysa AB, kâhya zulmünden, ağaya sığınmaktı
Kendini özgür sanıp, Avrupalılıkla avunmaktı
Buna rağmen rahatsız etti, görece özgürlük bile
AB’ye girmemek için yapıldı, bin türlü hile
Halka, İslam’a düşmanlıktı, batıcılık hevesi
Batıyı da reddederdi, halka özgürlükse hedefi
Hak, hukuk ve özgürlük, egemenin büyük kâbusu
Yeter ki sarsılmasın gücü, yıkılmasın tabusu
Onların taklit ettiği, orta çağ Avrupa’sıydı
Ya da, Nazizmin, Faşizmin zulüm politikasıydı
Batıcı aydın, egemen güç, Batı’yı hayal etti
Oysa, peşinden gittikleri, korkunç bir hayaletti
Evet absürd bir yoldu, terk etmek öz medeniyeti
Bâtıl kültüre teslimiyet, getirdi bu zilleti
Materyalist Eğitimle Pozitivizmi Dayattılar
Hemen hücum ettiler, farklılık adına ne varsa
Hep saldırdılar, eğer biri farklı tercih yaparsa
Dinde tevhide karşıyken, kurup“tevhid-i tedrisad”ı
Kemalizmi kutsal sayıp, dayattılar laik fesadı
Laik eğitim, insanı yaşken eğip, bozar fıtratı
Sanki farklılığı yok etmenin, budamanın fırsatı
Şahsiyetleri öğütür ve eğilmeyi öğretir
Düşünmeyi, sorgulamayı, itirazı körletir
Oysa tekâmül sağlamalıydı, koruyup da fıtratı
İyi insan, iyi kul olmalıydı, eğitimin sıratı
Fıtratı bozmak oldu, laik eğitimin tüm harcı
Hedef insan tipiyse; ırkçı, militarist, çıkarcı
Eğitim zannederek, tek tip insan üretmeyi
Bellettiler okullarda, hep resmî düşünceyi
İlme, bilgiye ulaşmayı, öğretmenin yerine
Eğitimi yasladılar, resmi düşünce ezberine
Bahsetti resmî tarih, “balığın tırmandığı kavaktan”
Halk resmî yalanlarla koparıldı, temiz fıtrattan
Aileye rağmen, gence resmî din dayatıldı
Tertemiz ruhlar kirlendi, alçakça kuşatıldı
Okul; resmî ideolojiye kışla, sanki tapınak
Ataya tapmaya zorlandı çocuk, korkutularak
Ruhları kirletip, zihinleri işgal için, âh!
“Kemalizmin âmentüsü” dayatıldı her sabah
Tesettürlü öğrenciler, alınmazken hiç kâle
Bütçeden büyük destekle, teşvik edildi bale
“Opera” ile “senfoni”, “çağdaşlık” ölçüsüydü
Hakikate dair değer, “irtica” sembolüydü
Laik eğitimle, İslam’dan da edince istifa
İyi insan yetişmedi, kayboldu büyük irtifa
Okul ve evde; yayınla, eğitimle yapılan çirkin
Zihinler muhatap oldu, bu vahşi işgaline şirkin
Batıl fikir, esir zihinlere, tüm zehrini döktü
Karşı çıkan zulüm gördü, ülkeye zulûmat çöktü
Bu baskı ve zulümlerle, çok bozuldu şahsiyet
İkiyüzlülük yayıldı, yok olunca hürriyet
Çok uzun sürdü, zihinlerdeki bu vahşi istila
Nefislere nüfuzla yayıldı, her kötü iptila
İlkokula kadar yayıldı, ahlaksızlık ve çete
Çocuklar da bulaştı, uyuşturucuya, şiddete
İlim, eğitim yok oldu, hâkim oldu kültürsüzlük
Hak ve adalet kaldırıldı, tırpanlandı özgürlük
Üniversite de kurtulamadı, dogmatik vahşetten
Özgür düşünce ve ilim, payını aldı bu dehşetten
İlim yapamıyordu üniversite, artık özgürce
Laik Kemalist ilkeler dayatıldı, hem de vahşice
Her yer sanki kışlaydı, militarizm kol geziyordu
Hiç farklılık bırakmıyor, insafsızca eziyordu
Hep pirim verildi, her alanda militarizme
Düzenin “Savaş” savcısı, arka çıktı faşizme
Böylece, niteliksiz hale getirildi halkımız
Kolayca gasp edilsin diye, özgürlük ve hakkımız
Niteliksiz, şahsiyetsiz, kimliksiz bir yığın doğdu
Böyle olunca, sömürü ve zulüm çok yoğun oldu
Fuhşiyatı Yaydılar, Kadını Aşağıladılar
Fıtratı bozdular, saptılar hep fitne, fesada
Tuğyan, çıkar gözetildi, yapılan her yasada
Şehvet ve rant yolunda, hep azgın bir ihtirasla
“Haramlar” meşru sayıldı, batıdan iktibasla
Dinin haram saydığını, hafife aldılar, alayla
Sonra da meşru ilan ettiler, bir beşeri yasayla
Allah’ın her yasakladığını, kanun yaparak
Devletçe ürettiler içkiyi, meşru sayarak
Faize de helal diyen, kanunları çıkarıp
Kaynakları sömürdüler, bankaları batırıp
Almaya yanaşmazken, insan haklarını batıdan
Laik kültürü dayatıldı, zorbalıkla çatıdan
Ahlakı bile sekülerleştirip, “etik” yaptılar
Toplumu İslam’dan uzaklaştırıp, laik yaptılar
Her türü ithal edildi batıdan, fesadın, fuhşun
Amacı ahlakı yıkmaktı, resmi her kuruluşun
Mal yerine koydular, aşağılayıp da kadını
Medyada soyup, reklam için kirlettiler adını
İki uçtu, haksız zenginlik, yok edici fakirlik
Küçük bir azınlık dışında, yaygınlaştı sefillik
Fuhşiyatı azdıracak, bütün şartlar hazırlandı
Moda, porno, lüks hayat, açlık ve sefalet hızlandı
Ahlaksızlığı yaymak için, “çağdaşlık” adıyla
İffete saldırdılar, hep “irtica” yaftasıyla
Fuhuş sektörü açtılar, devletin gözetiminde
Teşvik, tahrikse, medyasında, laik eğitiminde
Eğitim ile medya, tüm zehrini döküyordu
Evlerde yangın vardı, aileler çöküyordu
Fuhşa giden yol açıkken, resmî pek çok zeminde
Tesettürle savaşıldı, eğitim sisteminde
Onurunu yok ettiler, önce zihinde ve yasada
Sonunda bir mal gibi sattılar, kadını piyasada
Zamanla toplum alıştı, bütünüyle çözüldü
Allah’a isyan ve haram, hepten meşru görüldü
Her şey mubah olmuş, toplum adeta çıldırmıştı
Aile tam tahrip olmuş, hayâyı kaldırmıştı
Düzence, bu“çağdaşlık”tı, varsın çıldırsındı halk
Yeter ki uygulanmasın, Rabb’in indirdiği Hak
Böyle oldu, pek çok haram meşru algılandı
Sonra, hep İslam ve hükümleri yargılandı
Artık bu sapkın gerçekle, yüzleşmelidir herkes
Ancak o zaman, yeni umutlar bulacak mâkes
Çıkış yolu yok, Kur’an’a, İslam’a dönmekten başka
Sistem çöktü, İslam, halkı tekrar kuşatsa keşke
Ümmet “Tih”ten çıksa, şahsiyetli Kur’an nesliyle
Tarihi yeniden inşa eder, Rabb’in vahyiyle

İlginizi çekebilir

FİLİSTİN, KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA NASIL KURTULUR?

2017 yılında şiir formunda yazdığım, Filistin ve Aksa konusundaki duygu ve düşüncelerimi, dünkü sıcak gelişmeler üzerine güncelleyerek okudum ve sizlerle de paylaşmak istedim. Rabbim Kahraman Filistinli kardeşlerimize yardım etsin, bizleri de yardım için seferber olanlardan kılsın inşaAllah.