Ana Sayfa / Mehmet Pamak / Şiir / Laik Türkçülük de, Kürtçülük de Zulümdür, Adalet İslam´dadır
A still-life image of Quran (Holy Book of Muslims) on dark black background, with sprinkles falling on.

Laik Türkçülük de, Kürtçülük de Zulümdür, Adalet İslam´dadır

1998 yılında, bir TV programında Kemalist sistemin Kürt halkına yönelik asimilasyon, inkar, baskı, yasak ve katliamcı politikalarını ortaya koyup, Kürt halkının temel haklarını savunmuştum. Türkçülüğü ve Kürtçülüğü ilmi ölçülerle eleştirip, laik sistem ve PKK’nın ideolojileri ve uygulamaları ile seküler, laik, Batıcı, ulusçu olmak bakımından ideolojik kardeş olduklarını, İslam’a ve Müslümanlara karşı düşmanlıkta da müttefik olduklarını ortaya koymuştum. Her iki tarafın da emperyalistlerin işbirlikçiliği ve seküler ideolojik bağnazlıkla İslami çözümü de engelleyerek zulmün devamını ve sürekliliğini de sağladıklarını ifade etmiştim. Bu seküler kardeşlerin, Kürt ve Türk halklarına yönelik zulmü, şiddeti tırmandırmakta da işbirliği yaparak adeta birlikte sürdürdüklerini  söylemiştim. İslam şeriatına karşı düşman oldukları halde ileri derecede din istismarı yaparak halkları aldatmada da yarıştıklarını ifade etmiştim. Sivas SRT televizyonunda yaptığım bu konuşmam sebebiyle Türkiye dışında kalmak zorunda bırakıldığım, hakkımda davaların açıldığı, tutuklama kararlarının verildiği 1998-2000 yıllarında Almanya’da muhacirken kaleme aldığım ve “Hicrette Muhasebe” adını verdiğim şiir formunda çalışmamdan, gündeme dair bir bölümü paylaşmak istiyorum.

 

Laik-Ulus Devletin Zulüm Uygulamaları
Ret, İnkâr ve Asimilasyon Politikaları

İslam dışı rejim, din edindi laik ulusçuluğu
Ümmeti böldü, bu resmi ideoloji putçuluğu

Irkçılığı yaydılar, Türkçülüğü dayatarak
Hep bölücülük yaptılar, halkları kışkırtarak

Ümmetleşmiş Kürt’ü, Türk’ü, ayırıp da zalimce
İslam’ı dışlayıp, kardeşliğe kıydılar, haince

Bu halklar yüzyıllarca kardeştiler, ümmetçi hasletle
Laikler bozdu, İslam’a düşmanlıkla, ırkçı hasetle

Şeyh Said kıyam etti, amaç; şeriat ve adaletti
Kur’an hükmünü isteyeni, sistem vahşice katletti

Çok katliam yapıldı Zilan’da, kan gövdeyi götürdü
Rejim, laik ulusçu tercihi, zorbalıkla sürdürdü

“Anâsırıl İslam”dan bahsedildi, şu savaştan önce
Kürt, Türk içinde eritilmek istendi, savaş bitince

Önce “Kürt-Türk ülkenin sahibi” ilan edildi
Sonra Kürt yok sayılıp, pek çok yalan üretildi

Sistemin sahipleri, geçince bu yeni evreye
İnkâr, asimilasyon, tehcir zulmü girdi devreye

Irkçılık insanlık suçuydu, insanlığı horlayan
Neden Türk olmaya zorlandı, hilkatte Türk olmayan?

“Türküm, doğruyum” “andı” dayatıldı, Türk olmayana
Ardı ardına hepsi yalandı, sözden anlayana

Kemalizm; amentüsü ulusçu “and” olan bir dindi
Bu baskıyla, mazlumu kuşatan, düşmanlık ve kindi

Ümmetçi söylemde, “Kürt-Türk birbirinin kardeşiydi”
Irkçı seküler söylemde, Türk, Kürt’ün efendisiydi

Kürt dağına neden yazıldı,  “ne mutlu Türk’üm” diye?
“Türk olmayanın hakkı Türk’e kölelik” dendi, niye?

Başbakan ve bakan söyledi, bu tür ırkçı sözleri
Mahmut Esat Bozkurt’un faşizmi, hepsinden ileri

“Millet” din demekti, İslam’ın kitabı Kur’an’da
Halkı kandırmak için, tahrifat yapıldı kavramda

“Ulus” yerine kullandılar, bu Kur’ani kavramı
İslam’ı istismar edip, helal saydılar haramı

Bu baskı, aldatma ve inkârla, nice zulüm yapıldı
İslam ve Kürtlük kurban oldu, Kemalizm’e tapıldı

Anadil Rabbin ayetiydi, eğitimde yasaktı
Kürt kimliği ve dili, Türkiye’de tutsaktı

Hele gez, dolaş, kalpten bak, kulak ver Kürdistan’a
Binlerce faili meçhulle, dönmüştür kabristana

Zilan’da, Dersim’de, insanlar silahlarla çevrildi
Binlerce sivil, kadın, çocuk topluca katledildi

Istıraplar, acılar ve de yakılıp yıkılan köyler
Zorla ismi değiştirilenler; nice ağıtlar söyler

Son otuz yılda, kırk bin evladı öldü fakir halkların
Yeter artık! Adalet hasreti bitsin bu toprakların

İslam, Kavmiyet Meselesine, Adaletle Yaklaştı
İmanda Birlik Kurup, Her Şeyi Kardeşçe Paylaştı

Allah insanı türetmişti, aynı anne, babadan
Hamur, çamur aynı,“farkı yoktu, Acem’in Arap’tan”

Tüm insanlar üremişti, Âdem ile Havva’dan
Bir hikmetle, kavimlere ayırmıştı Yaradan

Hangi kavimden olursa olsun, tüm mü’minler kardeştiler
İmanda birliği bozanlar, ırkçı, zalim, kalleştiler

Allah katında üstünlük, ancak takvada, korunmada
Fıtrat ile vahyi birleştirip, kirlerden arınmada

Tanışıp, yardımlaşmada, bir vesileydi kavim
Tüm insanların fıtratı birdi, “ahsen¬¬-i takvim”

Tanışmak, karşılıklı hak ve hukuku tanımaktı
Şeytani olan ırkçılığı, reddedip kınamaktı

Kavimde, dilde farklılık, bir ayetiydi Allah’ın
Allah katında üstünlükse, daha çok takvalının

Ayete savaş açarak, gündem oldu ulusçuluk
Ümmeti parçaladı, Arapçılık ve de Türkçülük

Allah’la savaşana, karşı çıkar her Müslüman
Türk ya da Kürt olsun, her mazluma verilir eman

Balkanlar’da, Türkistan’da, arka çıkan mazlum Türk’e
Neden sahip çıkmıyor, Türkiye’deki mazlum Kürt’e?

Zarar Gören mazlum Halklar, kazanan emperyalist
Seküler amaca hizmet etti, faşist, sosyalist

Küresel ve yerli güçler, PKK’yı destekledi, niye?
Kürtleri sekülerleştirsin ve İslam’ı durdursun diye

Şeyh Said şeriatçı diye, düşmanca davrandılar
PKK laik olunca, destek verip kullandılar

Seküler kardeş onlar, sistem faşist, PKK sosyalist
Halka karşı ikisi de faşist, dostları emperyalist

Bu dostları kaşıdı, bölgemizde kanayan yarayı
En küçük olayda, medyasıyla kopardı yaygarayı

Çatışmayı birlikte yönettiler, yandaş düzenle
Çıkar uğruna, halkları düşman ettiler özenle

Amaç; emperyal çıkar ve hakimiyeti korumaktı
İsrail ve petrolü kollamak, İslam’ı durdurmaktı

Irkçı çatışmanın, sisteme oldu bütün yararı
O hep kendini tahkim etti, Türk, Kürt çekti zararı

Küresel ve yerel sistemler, faydalandı çatışmadan
Bölge halkları arasındaki, bu anlamsız kapışmadan

Terörden beslenenler, hep tırmandırdılar şiddeti
Sürekli provokasyonla, arttırdılar hiddeti

Amaç; devam ettirmekti, bu sömürü düzenini
Irkçı tahrikle saptırıp da, ülkenin gündemini

İstekleri; dağıtmaktı sorgulayan dikkati
Kolayca yönetmekti, bölüp de muhalefeti

Mazlum halkları, sürekli baktırdılar cambaza
Medyadaki saptırmayla, düşürdüler açmaza

Dikkatlerden kaçmak için, kaldırdılar toz, duman
Paylarını arttırdılar, yapılan soygunlardan

Çok büyük ıstıraplar çekti, bölgemizin halkları
Hızlı döndü, egemenin güç-rant devşiren çarkları

Derin çeteler, hep provokasyon peşindeydiler
Halkları kışkırtmak ve çatıştırmak işindeydiler

Faili meçhulle çok kan döktü, JİTEM’li derin devlet
Vesayet sistemi sürsün  içindi, bütün bu rezalet

Kürt halkını bölerek, birbirine vurdurdular
Örgütlere sızarak, Kürdü Kürde kırdırdılar

Ne kadar kan-cesed olsa, o kadar güç-rant demekti
Bu, pis iktidar ve çıkar uğruna, insanı tüketmekti

İğrenç bir ırkçılıkla, yaktılar da Kürt köyünü
Zorladılar, mazlum halkın sefalete göçünü

Hak isteyene zulmedip, yedirdiler “pisliği”
Yine ırkçılıkla örttüler, tüm bu iğrençliği

Bazı Kürtlerin, Ölçüsüzce Zulme Karşı Çıkması
Seküler Kürtçülük Yapıp, Başka Bir Zulme Sapması

İnkâr, tehcir ve zulümden, Kürd’ün de sabrı taştı
Türkçülüğü ekenler, Kürtçülük çıkınca şaştı

Mazlumlardan bir çokları, hep zalimine meyletti
Zalimi taklit edip, kendini de ona benzetti

Zalim sistem, laik-ulusçu ve taklitçi-batıcıydı
Aynı sekülerleşme, artık mazlumun da baş tacıydı

Mazlumlardan bazısı, böylece aşık oldu zalimine
Vahyi dışlayan, vâkıf olamadı adaletin ilmine

Bilmeyince ölçüsünü, Vahiyle gelen adaletin
Şirke sapıp, taklitçisi oldu önceki felaketin

Bu sonuç kaçınılmazdı, çünkü şirk büyük zulümdü
Halka sunduğu, yalnız adaletsizlik ve ölümdü

Ezen; seküler Türkçülük yapıp, Kürt halkına zulmetti
Ezilense; bu zulümle seküler Kürtçülüğü keşfetti

Artık yutmuyordu kimse, şu “dağlı Türk” masalını
O halde herkes terk etmeli, ırkçılık belasını

Türk halkını sekülerleştirdi, şu azgın “Beyaz Türkler”
Kürtleri sekülerleştiren de, Batıcı “Beyaz Kürtler”

Kürt -Türk Kemalistler, birlikte karşıydılar şeriata
“İrtica” deyip tavır aldılar, vahye uygun hayata

Yalnız kavmi hakları gasp edilmedi, Kürt halkının
İslami kimliği de horlanıp, yok sayıldı mazlumların

Sırf kavmi haklar için yola çıktı, seküler Kürtler
Dini değil, kavmiyeti esas aldı, ateistler

Sonuçta, kolay yem oldular seküler emperyalizme
Müslüman Kürt’e zulmederek, zorladılar komünizme

PKK, Kürt halkının hakları için çıksa da yola
Halkın dinini satıp, emperyalistle girdi kol kola

Yapısı; Stalinist, hayat tarzı; bağnaz sosyalist
Yöntemi; kör şiddet ve pratiği; seküler faşist

“Hakkını savunuyorum” der, Müslüman Kürt’ü öldürür
Kürt için “hak-özgürlük talebi”, kargaları güldürür

Hem sekülerleşme dayatır, hem uyuşturucu satar
Hak ile batılı karıştırıp, hevadan puta tapar

Güç ve rant uğruna, hep emperyalizmedir hizmeti
Pis çıkarı için, halkına yaşatır hezimeti

PKK budur işte, Kürt halkı görmeli pis oyunu
Kurtarmalı, PKK’nın  şirk ve ifsadından soyunu

Laik Ulus Devlet ve Laik PKK’nın
Din İstismarı

Kütçü ve Türkçü ideoloji, dışındadır İslam’ın
Müslüman! Bunlar için savaşa, batıl diyor Kur’an’ın

Tağuttur,  PKK ve sistem, İslam’a karşı tuğyanda
Halkı aldatarak, din istismarı yaparlar her yanda

Laik sistem ve PKK, şeriata karşı düşmandır
Tagut uğrunda savaşanlar, ahirette pişmandır

Türk, Kürt Kemalistleri, ikisi de İslam’la savaşır
Hem de Batıl amaç için, İslam’ı istismarda yarışır

İkisi de tam bir tutarsızlıkla, ulusçu laikçidirler
Bu ilkede bile samimiyetsiz, yalnız tetikçidirler

Fakir halkı aldatarak, gencini sürdüler cepheye
Müslüman insanları, laik ırkçılık için ölmeye

Kaçı; bakan, patron, paşa çocuğu, savaşta ölenlerin
Yakını; hep sakallı, başörtülü, ölerek gelenlerin

Irkçı laik PKK ağaları, neden hiç ölmez
Neden hep halkın çocukları ölür, anası gülmez

Ağalar, güç-rant peşinde, ölen hep garip çocuklar
Kanla beslenirler, bahanedir, özgürlük ve haklar

Türk-Kürt Kemalist, düşmandırlar İslam şeriatına
“Müslüman halk”ın neslini, sürdüler savaş hattına

PKK, İslam ve namazla, alay ederken dağda
Halkın içine girince, Müslüman geçinir bağda

Müslüman’ın Sorumlulukları

Müslüman! Sahip çık, ayrım yapmadan tüm haklara
Kürt, Türk ayırmadan destek ver, mazlum halklara

Sahip çık, Kürt’ün hem Kavmî, hem de İslamî kimliğine
Fırsat verme, Kürt’ü İslam’dan koparma hainliğine

Bu, ancak sana yakışır, çünkü sen arzda halifesin
Daim adaletle hükmet, sakın engel olmasın nefsin

Ama sen, Kur’an’ı terk edince, adaleti unuttun
Kürt’e yapılan bunca zulme karşı, yıllarca sustun

Halbuki, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandı
Kur’an ve Rasulden uzaklaşmak, büyük hatandı

Belki biraz da çekindin, sana “Kürtçü” denmesinden
Zulmü seyreden ayrılır, “adil şahid ol” emrinden

Evet, Kürt’e hak ve adalet isteyen, her kimseye
Hemen,“hain” ve “bölücü” denir, burası Türkiye

Ama sen de, aldırmadan, hiç bir haksız kınamaya
Kürt haklarını savunup, merhem olacaktın yaraya

Bunu ihmal edip, Kürtleri ittin komünist bir örgüte
Yazık, çocuğunu PKK’ya kaptıran, Müslüman Kürt’e

Kur’an’la buluşan, adaletle yaklaştı soruna
Hak’tan yana muvahhidler, umut verdiler yarına

Kur’ani ölçüyü kavradılar, hep adil davrandılar
Bu, rahatsız etti Kürtçüleri, kabulde zorlandılar

Türkçüyü de rahatsız etti, bu İslami adalet
O ise, ya “Kürtçü” damgası vurur ya da “ihanet”

Kur’an’daki ayetleri, savunan davetçiye
Utanmadan,“Kürtçü” damgası vuran müfteriye

“Irkçılık tümüyle, gayri İslami bir bela” dedik
Kim, birini “iyi” sayarsa, tutarsız zalim bildik

Tutarlıysa Türkçü, saygı duymalı Kürtçülüğe
Nedense hep ilkesizdir, bağlanan Türkçülüğe

Eğer Türkçülük güzelse, neden yasak olur Kürtçülük?
İkisi de, kavmiyetçilik, ulusçuluk,“ülkücülük”

Düşünün hele, ülkenin adı olsa “Kürdiye”
Türk’e zorla söyletilse,“ne mutlu Kürdüm” diye

Türkçe yasaklansa, eğitim dili olsa Kürtçe
Hepiniz isyan etmez miydiniz, söyleyin mertçe?

Türk kimliğini savunan, görse baskı, işkence
Çoğu Türkler dağa çıkmaz mıydı, zulüm görünce?

Türkçülüğü hak sayan, kerih sayar diğerini
Biz ümmetçi mü’minlerse, reddederiz hepsini

Türkçülük de, Kürtçülük de haramdır İslam’da, niye?
Çünkü uymaz ümmetçiliğe ve tevhidî akıdeye

Yıllarca Türkçü Bölücülük Yaptım, Hep Alkışlandım
Ümmetçi Olduktan Sonraysa, Sürekli Yargılandım

Dedik ki; yeniden kardeş olup, ümmetleşelim
Zalimlerin bölme taktiğine, bir son verelim

Bu çağrımız, zalimlerce hep bastırılmak istendi
Anlaşılmasın diye, suçlanıp, boğulmak istendi

Yirmi yıl, cahili Türkçülük yaptım bu ülkede
Üstelik, kurucu Genel Başkan oldum MHP’de

“Türkçü bölücülük” yaptığımda, hep takdir aldım
İslam’da vahdet isteyince, sürekli tekdir aldım

Halkların, İslam kardeşliğini savunduğum an
Hemen takibe alındım, ümmetçi olduğum zaman

Çifte standartsız taraftarıydım, insan hakkının
Hürriyetini istedim, Balkanlardaki Türk halkının

Savundum hak ve hürriyetini, Türkistanlının
Suçlandım, hakkını isteyince, Kürdistanlının

İnsanlık suçuydu, reddettim ben ırkçı bölücülüğü
“Ayağımın altına aldım Kürtçülüğü, Türkçülüğü”

“Türkçüler”, bu mesajımızı gölgelemeyi umdular
Ama güneş balçıkla sıvanmadı, rezil oldular

Yeter artık! Bitsin bu zulüm, gelsin özgürlük
Tasfiye olsun haksızlık, faşizm ve ırkçı körlük

Kürde de verilmeli, Türk’e tanınan bütün haklar
Rabbin tanıdığı hakları, ancak tağut yasaklar

Kürtçe eğitim, kültürel ve siyasi hak verilsin
Yoksulluk ve işsizliğe de çözümler üretilsin

Dinde kardeşlik, ümmet bilinci kuşatsın yeniden
Türk, Kürt, bütün halklar, kurtulsun ırkçılık fitnesinden

Adalet, huzur ve barış gelsin, halkların arasına
Hak ve hukuk merhemi sürülsün, mazlumun yarasına

Özür dilensin mazlum halktan ve kapansın bu yara
Gün geçtikçe artıyor, ülke tarihindeki kara

Yeni oyunlar yapılmasın artık, mazlum Kürt halkına
Zalimin foyası çıktı, zulmün herkes vardı farkına

Artık “alavere dalavere” sökmez, “Kürt Mehmet”e
Yeni oyunla gönderilemez, “Kürt Mehmet nöbete”

Kürt Mehmetler de uyandı, artık gitmiyorlar nöbete
Şimdi de PKK var, zorla nöbet yazar Kürt Mehmet’e

Kürt Mehmet! Zulüm bataklığında Kürtçülük bir yılandır
Kanma sakın! Hak-adalet sözleri de tam bir yalandır

Eski Kemalizm çürüdü, acil tehdit yeni Kemalizm
Eskiyi aratacak yeniyse, laik-sosyalist-faşizm

Türk Kemalizm’inden çok çektin, artık zulmedemez sana
Daha çok zulmedecek Kürt Kemalizm’idir, inan buna!

Türk Kemalizmi can yakıp, zarar verirken yalnız dünyana
PKK zararı ise, hem dünyana, hem de ukbana

Denize düştüm diye, sakın sarılma sen bu yılana
Aynı delikten ısırılma, sarıl Hablullah olana

Kürt Mehmet! Sen Müslümansın, kurtar bu küfürden kendini
Kur’an ve sünnete sarıl, bildir şirke-küfre haddini

Adil çözüm İslam’dadır, Kürt’ü Türk’e kardeş yapar
Kürt-Türk Hablullah’a sarılsa, yalnız Allah’a tapar

Yalnız O’na tapan sistem, herkesi adaletle yönetir
Allah, her kavmin Rabbidir, herkesin hukukunu gözetir

Kurtuluş İslam’da, yüzyıllarca barış içinde yönetti
Kürt-Türk-Arap ayırmadan, hepsine adaletle hükmetti

Ey Kürt, Türk, tüm kavimler, gelin Kur’an’a sarılalım
Yüzyıllarca olduğu gibi, Hakta kardeş olalım

İmani birlikle, yeniden kuralım ümmetimizi
Rabb’e sığınıp, Kur’an’la kazanalım izzetimizi

İlginizi çekebilir

FİLİSTİN, KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA NASIL KURTULUR?

2017 yılında şiir formunda yazdığım, Filistin ve Aksa konusundaki duygu ve düşüncelerimi, dünkü sıcak gelişmeler üzerine güncelleyerek okudum ve sizlerle de paylaşmak istedim. Rabbim Kahraman Filistinli kardeşlerimize yardım etsin, bizleri de yardım için seferber olanlardan kılsın inşaAllah.